Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-03-14

Sammanträde 2017-03-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Hotel Skeppsholmen, lokal: Sjöofficersmässen, Gröna gången 1, Skeppsholmen

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 10/2016 och 1/2017

7 Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81) Yttrande till Justitiedepartementet avseende remiss Ju2016/08502/L2 (Verksamhetsstöd)

8 Ändring av delegationsordningen (Verksamhetsstöd)

9 Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys, dnr M2016/02191/Nm Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 110-195/2017 (Plan och miljö)

10 Kompletterande samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för utökad depåverksamhet Högdalen Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

11 Remiss av översyn av hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck Remiss från trafiknämnden dnr T2016-03098 (Plan och miljö)

12 Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02) Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 110-138/2017 (Plan och miljö)

13 Revidering av EU-direktiv om rena och energieffektiva fordon Konsultation från EU-Kommissionen (Plan och miljö)

14 Långsiktigt mål för laddinfrastruktur i Stockholm stad. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (Plan och miljö + Tk)

15 Tillsynsrapport PCB i byggnader 2016 Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

16 Klimatsmarta stockholmares verksamhet och sociala medier 2016 Verksamhetsrapport 2016 (Plan och miljö)

17 Drivmedelsstationer i en växande stad (Plan och miljö)

18 Trafikering av Bromma flygplats med Embraer 190 Förfrågan från Swedavia (Plan och miljö)

19 Årlig tillsynsrapport för motorbanor 2016 (Plan och miljö)

20 Förslag till detaljplan för fastigheten Antwerpen 2 m.fl., Södra Värtan, del av Norra Djurgårdsstaden (Plan och miljö)

21 Miljöprövning av tunnelbana från Akalla till Barkarby station Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i mål nr M 7039-15 (Plan och miljö)

22 Ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer i fråga om särskilt farliga kemiska produkter Remiss från Kemikalieinspektionen, dnr 1.3.1-H16-04236 (Plan och miljö)

23 Trafikering av Bromma flygplats med Sukhoi RRJ-95B-100 (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81) Yttrande till Justitiedepartementet avseende remiss Ju2016/08502/L2, Dnr 2017-2116

§8 Ändring av delegationsordningen, Dnr 2017-2235

§9 Havs- och vattenmyndighetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys, dnr M2016/02191/Nm Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-1928

§10 Kompletterande samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan vattenverksamhet för utökad depåverksamhet Högdalen Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-18000

§11 Remiss av översyn av hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck Remiss från trafiknämnden, Dnr 2016-18446

§12 Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-1391

§13 Revidering av EU-direktiv om rena och energieffektiva fordon Konsultation från EU-Kommissionen, Dnr 2017-2151

§14 Långsiktigt mål för laddinfrastruktur i Stockholms stad. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige, dnr 2016-13075

§15 Tillsynsrapport PCB i byggnader 2016 Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2017-1613

§17 Drivmedelsstationer i en växande stad, Dnr 2017-2491

§18 Trafikering av Bromma flygplats med Embraer 190 Förfrågan från Swedavia, Dnr 2017-196

§19 Årlig tillsynsrapport för motorbanor 2016, Dnr 2017-2442

§20 Förslag till detaljplan för fastigheten Antwerpen 2 m.fl., Södra Värtan, del av Norra Djurgårdsstaden, Dnr 2015-11247

§21 Miljöprövning av tunnelbana från Akalla till Barkarby station Remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, i mål nr M 7039-15, Dnr 2017-1342

§22 Ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer i fråga om särskilt farliga kemiska produkter Remiss från Kemikalieinspektionen, dnr 1.3.1-H16-04236, Dnr 2017-265

§23 Trafikering av Bromma flygplats med Sukhoi SSJ-100 Förfrågan från Swedavia, Dnr 2017-196

§24 Förvaltningschefens information