Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-08-22, öppna delen

Medborgarförslag

4 Inkommet medborgarförslag. Biltrafik i Sätraskogen, dnr 1.2.4/664-2013

5 Inkommet medborgarförslag. Medborgarförslag om att installera sensorisk belysning på förskolan Concordiavägens gård, dnr 1.2.4/707-2013

6 Svar på medborgarförslag. Angående beläggning av konstgräs på Sätra bollplans 11-mannaplan i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, dnr 1.2.4/523/2013

Svar på skrivelser

7 Svar på skrivelse om äldre och funktionsnedsattas utsatthet för våld, dnr 7/588-2013

9 Tillägg i Skärholmens delegationsordning, dnr 1.1/343-2013

Remissärenden

13 Svar på remiss om Järvalyftet 2007-20En satsning som gör skillnad, dnr 1.5.3/464-2013

14 Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad, dnr 1.5.1/574-2013

15 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst, dnr 1.5.1/573-2013

16 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten, dnr 1.5.1/570-2013

Anmälningsärenden

17 Regional handlingsplan PRIO 2013

18 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater från och med 1 januari 2014 på Restaurang Tarantella, Skärholmen, dnr 1.4/646-2013

19 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Restaurang Högsätra/Sätra Food House, Skärholmen, dnr 1.5.2/608-2013

20 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen, dnr 2.2.2/157-2013

21 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2013-08-22
b. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-08-15
c. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2013-05-15

22 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Balanslista uppdrag SDN 10/2013-09-26, dnr 1.2.1/024-2013

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (159 kb)

§13 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§14 Godkännande av dagordning

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2013-08-22, öppna delen

§16 Inkommet medborgarförslag. Biltrafik i Sätraskogen

§17 Inkommet medborgarförslag. Medborgarförslag om att installera sensorisk belysning på förskolan Concordiavägens gård

§18 Svar på medborgarförslag. Angående beläggning av konstgräs på Sätra bollplans 11-mannaplan i Skärholmens stadsdelsnämndsområde

§19 Svar på skrivelse om äldre och funktionsnedsattas utsatthet för våld

§20 Tertialrapport Tertial 2 2013

§21 Tillägg i Skärholmens delegationsordning

§22 Svar på remiss om Järvalyftet 2007-2013. En satsning som gör skillnad

§23 Anvisningar för arbete med HIV/STI-prevention i Stockholms stad

§24 Förslag på reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

§25 Översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten

§26 Regional handlingsplan PRIO 2013

§27 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater från och med den 1 januari 2014 på Restaurang Tarantella, Skärholmen

§28 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Restaurang Högsätra/Sätra Food House, Skärholmen

§29 Anmälningsärende till Skärholmens stadsdelsnämnd avseende tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§30 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

§31 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§32 Balanslista uppdrag SDN 10/2013-09-26