Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-03-21

Sammanträde 2019-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks Kulturhus

Tema: Skarpnäcksmodellen - ett nytt sätt att tidigt tillsammans arbeta förebyggande och st Läs mer...ödjande i förskolan och skolan

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Fördelning av föreningsbidrag 2019

Dnr: 5.4.– 551/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

8 Månadsrapport februari

Dnr 1.2.1.-109/19
(Utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Upphandling av boendestöd, träfflokalen Lejdaren och Fallskärmens stödboende

Dnr 2.2.2.-38/19
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Trygghet i Björkhagen

Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl. (MP), Billy Östh m.fl. (M), Jessica Sjönell m.fl. (L), Alfred Askeljung m.fl. (C) och Frida Bramstedt (KD)
Dnr 1.6.-41/19
(Utsändes)

11 Samverkan om ishall och simhall i Skarpnäcks stadsdelsområde

Svar på skrivelse från Hammarby IF Hockeyförening
Dnr 1.6.-570/18
(Utsändes)

12 Hur påverkas våra barn och unga av neddragningen inom barn, unga och fritid?

Svar på skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V) och Monica Lövström m.fl. (S)
Dnr 1.6.-95/19
(Utsändes)

13 Ett kärleksträd i Kärrtorp

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-586/18
(Utsändes)

14 Bättre pulkabacke i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-585/18
(Utsändes)

15 Gräsmattor och ängsmark

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-22/19
(Utsändes)

REMISSER

16 Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 2019/286
Dnr 1.5.1.-93/19
(Utsändes senare)
Omedelbar justering

17 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

25 Upphandling av produktion och distribution av kost

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

26 Beslut om upphörande av begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

(Begränsat utskick, utsändes)

27 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

28 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-60/19

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Fördelning av föreningsbidrag 2019

§8 Månadsrapport februari 2019

§9 Upphandling av boendestöd, träfflokalen Lejdaren och Fallskärmens stödboende

§10 Trygghet i Björkhagen

§11 Samverkan om ishall och simhall i Skarpnäcks stadsdelsområde

§12 Hur påverkas våra barn och unga av neddragningen inom barn, unga och fritid?

§13 Ett kärleksträd till Kärrtorp

§14 Bättre pulkabacke i Skarpnäck

§15 Gräsmattor och ängsmark

§16 Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talande språk

§17 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer med mera

§18 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§21 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

§23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§25 Upphandling av produktion och distribution av kost

§26 Beslut om upphörande av begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st. 1 p. LVU

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

§28 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet, dnr 1.2.2.-60/19