Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2013-06-18

Sammanträde 2013-06-18

Datum
Klockan
13.00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Utvärdering av åtgärder i bostadsbolagens satsningar med tydlig miljöprofil i stadens miljonprogramsområden (Utskickat)

6 Utvärdering avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm - uppföljning av tidigare granskning (Utskickat)

7 Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

8 Inriktningsbeslut AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (14 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Prognos 2013:1 inklusive resultat per 2013-04-30 för koncernen Stockholms

§4 Finansiell månadsrapport per 2013-04-30

§5 Utvärdering av åtgärder i bostadsbolagens satsningar med tydlig miljöprofil i stadens miljonprogramsområden

§6 Utvärdering avseende åtgärder i satsningen Stimulans för Stockholm - uppföljning av tidigare granskning

§7 Genomförandebeslut SISAB gällande om-, ny- och tillbyggnad av uppföljning av tidigare granskning

§8 Inriktningsbeslut AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm

§9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§10 Övriga anmälningsärenden