Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2015-12-14

Sammanträde 2015-12-14

Datum
Klockan
12:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

5 Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB samt placeringsriktlinjer för S:t Erik Försäkring AB (Utskickat)

6 Internkontrollplan 2016 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Sammanträdestider 2016 (Utskickat)

9 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2015 (Utskickat)

11 Lägesredovisning och Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders renovering och ombyggnad av fastigheten kv. Drakenberg 14 på Södermalm (Utskickat)

12 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Rösträknaren i Årsta (Utskickat)

13 Fördjupad nulägesrapport Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) - december 2015 - Stockholm Vatten (Utskickat)

16 Övriga anmälningsärenden (Utskickat, tillägg bilaga 14, som finns elektroniskt)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§6 Internkontrollplan 2016 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§8 Sammanträdestider 2016

§9 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under 2015

§11 Lägesredovisning och Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders renovering och ombyggnad av fastigheten kv. Drakenberg 14 på Södermalm

§12 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Rösträknaren i Årsta

§13 Fördjupad nulägesrapport Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) - december 2015­

§16 Övriga anmälningsärenden