Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2019-01-28

Sammanträde 2019-01-28

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

8 Aktieägaravtal om delägande i Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB), förvärv av Eolshällsanläggningen samt borgensåtagande för finansiering av investeringar i Himmerfjärdsverket.

9 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i del av Västberga 1:1, rosenstenen i Solberga (Sekretess bilaga 2-3)

10 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäder nyproduktion av bostäder vid Björnmossevägen i Kälvesta (Sekretess bilaga 3)

11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv