Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2019-05-06

Sammanträde 2019-05-06

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

3 Utseende av styrelsesekreterare

5 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

7 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Örtuglandet 1, Åkeslund. (SEKRETESS BILAGA 3-4)

9 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Värdering och prissättning vid ombildning av hyresrätter

10 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Ombildningsprocessen

11 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Förutsättningarna för Micasa att genomföra planerad nyproduktion av bostäder för äldre

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Utseende av styrelsesekreterare

§9 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Värdering och prissättning vid ombildning av hyresrätter

§10 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Ombildningsprocessen

§11 Svar på skrivelse från Ann Mari Engel (V) gällande Förutsättningarna för Micasa att genomföra planerad nyproduktion av bostäder för äldre