Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2014-01-30

Sammanträde 2014-01-30

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stockholmshem, styrelserummet plan 2

4 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänt)

5 Utseende av firmatecknare (utsänt)

7 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

8 Erbjudande till bostadsrättsförening om förvärv (utsänt) SEKRETESS

10 Beslut avseende upphandling (utsänt) SEKRETESS

11 EU-positionspapper för bostadsbolagen (utsänt)

13 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

14 Anmälan angående omstrukturering av bostadsbolagens fastighetsbestånd (muntligt)

15 Svar på skrivelse angående hyresförhandlingarna och hyresgästernas boinflytande mm (utsänt)

16 Svar på skrivelse angående bussgata genom Rosenlundsparken (muntligt)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (208 kb)

§2 Utseende av justeringsmän

§4 Utseende av styrelsen sekreterare

§5 Utseende av firmatecknare

§7 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

§8 Erbjudande till bostadsrättsförening om förvärv

§10 Beslut avseende upphandling

§13 Kompletterande ägardirektiv

§14 Anmälan angående omstruktureringen av bostadsbolagen fastighetsbestånd

§15 Svar på skrivelse angående hyresförhandlingarna och hyresgästernas boinflytande mm

§16 Svar på skrivelse från Annika Hjelm angående bussgata genom Rosenlundsparken