Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2022-06-09

Sammanträde 2022-06-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05 2022

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar

INVESTERINGSÄRENDEN

8 Cykelbana Elsa Brändströms gata. Inriktningsbeslut

9 Översyn av hastighetsgränser i Enskede-Årsta och Södermalm. Genomförandebeslut

11 Stadsrevisionens årsrapport 2021 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport

12 Projekt Mässtunneln. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten AB

13 Gemensam aktivitetsplan för attraktiv kollektivtrafik 2022-2026. Beslut. Samt Handlingsplan stombuss 2017-2021. Slutrapport

14 Handlingsplan för innovativ gatuladdning. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

TILLÄGGSÄRENDEN

18 Skanstullsbron, breddning av gång- och cykelbanor, etapp 2. Genomförandebeslut

19 Lånecyklar. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

20 Infärgning av cykelbana. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 05 2022

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar

§8 Cykelbana Elsa Brändströms gata. Inriktningsbeslut

§9 Översyn av hastighetsgränser i Enskede-Årsta och Södermalm. Genomförandebeslut

§11 Stadsrevisionens årsrapport 2021 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport

§12 Projekt Mässtunneln. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten AB

§13 Gemensam aktivitetsplan för attraktiv kollektivtrafik 2022-2026. Beslut. Samt Handlingsplan stombuss 2017-2021. Slutrapport

§14 Handlingsplan för innovativ gatuladdning. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige

§18 Skanstullsbron, breddning av gång- och cykelbanor, etapp 2. Genomförandebeslut

§19 Lånecyklar. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (S)

§20 Infärgning av cykelbana. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige