Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2017-04-06

Sammanträde 2017-04-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 03/2017 (Adm)

7 Tunnelbana till Arenastaden. Hagalunds industriområde station och arbetstunnel, Hagastaden arbets-/servicetunnlar. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

8 Riksintresseutredningen betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 Gångstråk Hornstull - Telefonplan. Inriktningsbeslut (Tp)

10 Gångtunnel mellan Annedal och Solvalla. Inriktningsbeslut (Tp)

11 Cykelförbättrande åtgärder på Valhallavägen. Genomförandebeslut (Tp)

12 Bilfri dag 2017 i delar av Norrmalm och Gamla stan. Genomförandebeslut (Ti)

13 Beläggningsåtgärder i samband med tvärbanans avstängning 2017. Genomförandebeslut (Stm)

15 Kaffecyklar. Motion (2016:34), från Karin Ernlund, Stina Bengtsson och Jonas Naddebo samtliga (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

16 Utredning av gångbro över Ålkistan. Motion (2016:115) från Richard Bengtsson och Patrik Silverudd båda (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

17 Stävja problem med sopsäckar på Stockholms gator. Motion (2016:107) från Jonas Naddebo (C) och Christina Linderholm (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

18 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

19 Utveckling av Kungsträdgården. Motion (2016:99) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm + Explk + Sbk)

20 Om att utreda möjligheterna för 700 bostäder på Valhallavägen. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Jan Valeskog (S), Lorena Deldago Varas (V) och Malin Ericsson (FI) (Tp)

21 Trafikutveckling i Stockholm 2016. Årsrapport (Tp)

22 Uppsägning av arrendeavtal i Vanadisberget. Lägesrapport (Ti)

23 Översyn av avgifter för färd- och parkeringsdispenser (Ti)

24 Leveranser och lagerhantering av el- och belysningsmateriel. Upphandling (Anl)

25 Nytt lånecykelsystem. Upphandling (Ti)

26 Laglighetsprövning av trafiknämndens beslut den 2 februari 2017 § 13 avseende gångåtgärder längs Norra Hammarby-hamnen. Yttrande till förvaltningsrätten (Tp)

27 Utredning av dagvattenförhållandena i anslutning till fastigheten Idogheten 9. Svar på föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden (Stm)

28 Ett grönare, mer attraktivt och levande Stockholm – förslag till strategi för genomförande. Fortsättn. rubrik enligt nedanstående

Dnr: T2017-00093

Fortsättn. rubrik:
Investering för genomförande av ny större park. Utredningsbeslut
Investering för ett grönare, mer attraktivt och levande Stockholm. Inriktningsbeslut
Investering för ett grönare, mer attraktivt och levande Stockholm. Genomförande-beslut – åtgärder med start 2017 (Stm)

OJ

29 Klottersanering. Direktupphandling (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2017-00079

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2017-00237

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 03/2017, Dnr T2017-00389

§7 Tunnelbana till Arenastaden. Hagalunds industriområde station och arbetstunnel, Hagastaden arbets-/servicetunnlar. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-00126

§8 Riksintresseutredningen betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03274

§9 Gångstråk Hornstull - Telefonplan. Inriktningsbeslut, Dnr T2017-00604

§10 Gångtunnel mellan Annedal och Solvalla. Inriktningsbeslut, Dnr T2016-03100

§11 Cykelförbättrande åtgärder på Valhallavägen. Genomförandebeslut, dnr T2017-00644

§12 Bilfri dag 2017 i delar av Norrmalm och Gamla stan. Genomförandebeslut, Dnr T2016-00669

§13 Beläggningsåtgärder i samband med tvärbanans avstängning 2017. Genomförandebeslut, Dnr T2017-00071

§15 Kaffecyklar. Motion (2016:34), från Karin Ernlund, Stina Bengtsson och Jonas Naddebo samtliga (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-01522

§16 Utredning av gångbro över Ålkistan. Motion (2016:115) från Richard Bengtsson och Patrik Silverudd båda (L). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03710

§17 Stävja problem med sopsäckar på Stockholms gator. Motion (2016:107) från Jonas Naddebo (C) och Christina Linderholm (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03733

§18 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-00118

§19 Utveckling av Kungsträdgården. Motion (2016:99) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-03617

§20 Om att utreda möjligheterna för 700 bostäder på Valhallavägen. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Jan Valeskog (S), Lorena Deldago Varas (V) och Malin Ericsson (FI), Dnr T2016-01557

§21 Trafikutveckling i Stockholm 2016. Årsrapport, Dnr T2017-00637

§22 Uppsägning av arrendeavtal i Vanadisberget. Lägesrapport, Dnr T2016-00342

§23 Översyn av avgifter för färd- och parkeringsdispenser, Dnr T2017-00058

§24 Leveranser och lagerhantering av el- och belysningsmateriel. Upphandling, Dnr T2017-00235

§25 Nytt lånecykelsystem. Upphandling, Dnr T2017-00299

§26 Laglighetsprövning av trafiknämndens beslut den 2 februari 2017 § 13 avseende gångåtgärder längs Norra Hammarbyhamnen. Yttrande till förvaltningsrätten, Dnr T2016-03411

§27 Utredning av dagvattenförhållandena i anslutning till fastigheten Idogheten 9. Svar på föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr T2015-02678

§28 Ett grönare, mer attraktivt och levande Stockholm, ­förslag till strategi för genomförande. Investering för genomförande av ny större park, Utredningsbeslut. Investering för ett grönare, mer attraktivt och levande Stockholm, inriktningsbeslut. Investering för ett grönare, mer attraktivt och levande Stockholm. Genomförandebeslut - åtgärder med start 2017, Dnr T2017-00093

§29 Klottersanering. Direktupphandling Dnr T2017-01081