Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2019-09-26

Sammanträde 2019-09-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 1, Farsta, Skarpnäck och Östermalm. Precisering av inriktningsbeslut (KF 2017-06-12 §22) (Tp)

9 Översyn av hastighetsgränser i Farsta, Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Östermalm. Genomförandebeslut (Tp)

10 Norra Rinkebygången och Norra Stadsparken i Rinkeby, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut (Stm)

11 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs Hässelbystråket/Bergslagsvägen. Slutredovisning (Inf)

13 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

14 Motion om klimatnödläge av Rikard Warlenius (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

15 Politiskt program Svenska Cykelstäder. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

16 Näringslivspolicy för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

17 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

18 Medlemskap i EU-nätverket Polis (Tp + Mf)

19 Årsavtal 2020 Drift och underhåll offentlig belysning inom innerstad. Upphandling (Inf)

20 Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Inf)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

§7 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 3, etapp 1, Farsta, Skarpnäck och Östermalm. Precisering av inriktningsbeslut (KF 2017-06-12 §22) (Tp), Dnr T2015-00921

§9 Översyn av hastighetsgränser i Farsta, Rinkeby-Kista, Skarpnäck och Östermalm. Genomförandebeslut (Tp), Dnr T2016-01750 och T2016-03098

§10 Norra Rinkebygången och Norra Stadsparken i Rinkeby, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut (Stm), Dnr T2017-00093

§11 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs Hässelbystråket/ Bergslagsvägen. Slutredovisning (Inf), Dnr T2017-00317

§13 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnderna samt i reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-02428

§14 Motion om klimatnödläge av Rikard Warlenius (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-02593

§15 Politiskt program Svenska Cykelstäder. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-01983

§16 Näringslivspolicy för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-02323

§17 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-01806

§18 Medlemskap i EU-nätverket Polis, Dnr T2019-02711

§19 Årsavtal 2020 Drift och underhåll offentlig belysning inom innerstad. Upphandling, Dnr T2019-02184

§20 Förbättrat skydd för totalförsvaret, (SOU 2019:34). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2019-02262