Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-03-16

Sammanträde 2017-03-16

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 2 februari 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 7 februari, 21 februari och 7 mars 2017.

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Kompetensförsörjningsinsatser för den kommunala förskoleverksamheten i staden

8 Nya riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Stockholms stad

9 Riktlinjer för fristående öppen fritidsverksamhet i Stockholms stad

10 Genomförandebeslut för ombyggnad av Konradsbergs hus C

12 Inhyrningsmedgivande för paviljong på fastigheten Örby 4:1 för Örbyskolan

14 Genomförande av ombyggnad för kapacitetsökning i kök och matsal inklusive tillhörande utrymmen på Grimstaskolan

15 Genomförandebeslut avseende ventilationsåtgärder, internevakuering, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av Johannes skola

16 Inhyrningsmedgivande för skollokal på Odengatan 63, fastigheten Spelbomskan 13

17 Slutrapport Skolfam 2013-2016

18 Föreningslivets tillgång till gymnastiksalar

19 Byte av namn på avdelning

22 Vidaredelegation i gemensam upphandling av kommunikationstjänster

Dnr 2.4.2-686/2017 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Namn på ny skolenhet

Dnr 3.4.2-489/2017 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Effekterna av den socioekonomiska tilldelningen i Stockholms skolor

Svar på skrivelse från Lotta Edholm m.fl. (L), Cecilia Brinck m.fl. (M), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD) Dnr 1.1.3-9576/2016

25 Hur ska staden säkerställa alla elevers lagstadgade rätt att kunna ta sig till skolan

Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Sigrid Rydell Johnson (L), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD) Dnr 1.1.3-10092/2016

26 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO)

27 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av mottagandet av nyanlända elever i Stockholms stad

28 Ny grundskola i Hässelby södra villastad

Svar på fråga från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd utifrån medborgarförslag, dnr 1.2.4-404-2016 Dnr 1.5.1-10219/2016

29 Återkallelse av ärenden hos Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Stockholms målnummer 2668-16 och 2664-16 Dnr 3.2.2.- 9812/2016, 1.8.1-2535/2016, 1.8.1-2537/2016, 11-453/8938, 12-453/3715 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

30 Återkallelse av Annmarie Matics rätt till bidrag för pedagogisk omsorg enligt skollagen

Dnr 3.3.1-2500/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

31 Återkallelse av Yvonnes och Görans familjedaghems rätt till bidrag för pedagogisk omsorg enligt skollagen

Dnr 3.3.1-2628/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

32 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-1415/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

33 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-1527/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 2 februari 2017

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 7 februari, 21 februari och 7 mars 2017.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Kompetensförsörjningsinsatser för den kommunala förskoleverksamheten i staden

§9 Riktlinjer för fristående öppen fritidsverksamhet i Stockholms stad

§10 Genomförandebeslut för ombyggnad av Konradsbergs hus C

§12 Inhyrningsmedgivande för paviljong på fastigheten Örby 4:1 för Örbyskolan

§14 Genomförande av ombyggnad för kapacitetsökning i kök och matsal inklusive tillhörande utrymmen på Grimstaskolan

§16 Inhyrningsmedgivande för skollokal på Odengatan 63, fastigheten Spelbomskan 13

§19 Byte av namn på avdelning

§22 Vidaredelegation i gemensam upphandling av kommunikationstjänster

§23 Namn på ny skolenhet

§25 Hur ska staden säkerställa alla elevers lagstadgade rätt att kunna ta sig till skolan

§29 Återkallelse av ärenden hos Förvaltningsrätten

§30 Återkallelse av rätt till bidrag för pedagogisk omsorg enligt skollagen

§31 Återkallelse av rätt till bidrag för pedagogisk omsorg enligt skollagen

§32 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

§33 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan