Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-06-14

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 5 juni 2018

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Idéburet Offentligt Partnerskap inom utbildningsnämndens område

8 Genomförandebeslut för ombyggnation vid Kärrtorps gymnasium

Dnr 2.6.3-502/2018 (Omedelbar justering)

10 Inriktningsbeslut för kapacitetsökning Bromma gymnasium

11 Genomförandebeslut för anpassningar i samband med ventilationsunderhåll på Blommensbergsskolan

12 Genomförandebeslut för ventilationsombyggand och verksamhetsanpassningar i hus C på Gullingeskolan

13 Genomförandebeslut för om- och nybyggnation vid Lillholmsskolan

Dnr 2.6.3-10498/2015 (Omedelbar justering)

14 Inhyrningsmedgivande av ytterligare lokalyta i Vinsta grundskola västra

15 Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan samt Skanskvarnsskolans rörelsehindrade- och grundsärskoleelever

16 Genomförandebeslut för ombyggnad av kök på Johannes skola

Dnr 2.6.3-10349/2014 (Omedelbar justering)

17 Strategi för utveckling av arbetet med elever i behov av särskilt stöd i Stockholms kommunala grundskolor

18 Ändringar i stadens skolskjutsanvisningar

19 Ledningssystem Stockholms skolors ungdomsmottagning

20 Anmälan till Kvalitetsutmärkelsen 2018

21 Delegation i upphandling av uppdragsutbildning till förskollärare

Dnr 2.4.2-3601/2018 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Hur ska staden säkerställa alla elevers lagstadgade rätt att kunna ta sig till skolan?

Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M), Lotta Edholm (L), Christian Carlsson (KD) och Johan Kåberg (C)
Dnr 1.1.3-3465/2018

23 Fossilbränslefri organisation 2030

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/000015 Dnr 1.6.1-4069/2018

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 5 juni 2018

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Idéburet Offentligt Partnerskap inom utbildningsnämndens område

§8 Genomförandebeslut för ombyggnation vid Kärrtorps gymnasium

§11 Genomförandebeslut för anpassningar i samband med ventilationsunderhåll på Blommensbergsskolan

§12 Genomförandebeslut för ventilationsombyggand och verksamhetsanpassningar i hus C på Gullingeskolan

§13 Genomförandebeslut för om- och nybyggnation vid Lillholmsskolan

§14 Inhyrningsmedgivande av ytterligare lokalyta i Vinsta grundskola västra

§15 Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering intill Värmdö gymnasium för Årstaskolan samt Skanskvarnsskolans rörelsehindrade- och grundsärskoleelever

§16 Genomförandebeslut för ombyggnad av kök på Johannes skola

§17 Strategi för utveckling av arbetet med elever i behov av särskilt stöd i Stockholms kommunala grundskolor

§20 Anmälan till Kvalitetsutmärkelsen 2018

§21 Delegation i upphandling av uppdragsutbildning till förskollärare