Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-03-18

Sammanträde 2021-03-18

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 9 mars 2021

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 10 mars 2021

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport februari 2021

7 Etablering av ny grundskola vid Slakthusområdet - Förslag till utredningsbeslut

8 Inhyrning samt nya hyresvillkor av skollokaler inom fastigheten Ludvigsberg 3 – Münchenbryggeriet - Förslag till inhyrningsbeslut

9 Upphandling av receptionstjänst vid central förvaltning - Delegering av beslutanderätt angående upphandling

10 Förutsättningar för grundskolans kompensatoriska uppdrag - Remiss från Stadsrevisionen, dnr 3.1.3-129/2020

11 Språkutveckling i förskolan - Remiss från Stadsrevisionen, dnr 3.1.3-114/2020

12 Långsiktigt boende och skolgång för utsatta EU-medborgare - Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/1521

13 Effektivare tillsyn av diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79)

14 Uttag av friskvårdstimme - Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2020/1442

15 Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan - Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/67

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport februari 2021

§7 Etablering av ny grundskola vid Slakthusområdet - Förslag till utredningsbeslut

§9 Upphandling av receptionstjänst vid central förvaltning - delegering av beslutanderätt angående upphandling

§10 Förutsättningar för grundskolans kompensatoriska uppdrag - Remiss från Stadsrevisionen

§11 Språkutveckling i förskolan - Remiss från Stadsrevisionen

§13 Effektivare tillsyn av diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området