Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-04-25

Sammanträde 2017-04-25

Datum
Klockan
09:30
Plats
Kanholmsfjärden

1 Avdelningen informerar

4 SOLLENKROKA 3:8

Bygglov för uppförande av komplementbyggnad med garage, gästhus och förråd.

5 BRUNN 1:709

6 EKNÖ 1:363, bygglov

8 BERG 1:97

Strandskyddsdispens för ändrad placering av komplementbyggnad

9 MÖJA-LÅNGVIK 1:78

Strandskyddsdispens för ny huvudbyggnad samt rivning av befintlig

10 LÅNGSTRANDSUDD 1:22

11 VÄSTER-SKÄGGA 1:138

Strandskyddsdispens för uppförande av två bostadshus, komplementbyggnader och bryggor

12 DJURÖ 4:65

Strandskyddsdispens för muddring och uppläggning av muddermassor