Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-03-29

Sammanträde 2017-03-29

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 6 april kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

13 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden (L)

15 Val av ersättare i Kommunhuset i Värmdö AB (KD)

17 Befrielse från uppdrag som andre vice ordförande tillika ledamot i socialnämnden (S) samt nyval

18 Befrielse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden (S) samt nyval

19 Befrielse från uppdrag som ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (S) samt nyval

20 Befrielse från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S) samt nyval

21 Befrielse från uppdrag som revisor i Värmdö kommun samt lekmannarevisor i Värmdö Bostäder AB (L) samt nyval

22 Befrielse från uppdrag som ledamot i Storstockholms Brandförsvars direktionsstyrelse (M) samt nyval

24 Senareläggning av avtalsstart mellan Nationalmuseum och Värmdö kommun

38 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen