Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-10-11

Sammanträde 2017-10-11

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Ansökan om kommunal borgen från Stockholms Skärgårdsnät AB

10 Ej verkställda beslut kvartal 2 2017 vård-och omsorgsnämnden

13 Samverkansöverenskommelse för energi- och klimatrådgivningen i Stockholms län och Håbo kommun

14 Sammanträdestider 2018 för KF, KS och KSAU

17 Inriktning och innehåll avseende Porslinsfabriken

18 Status för aktuella byggprojekt

19 Yttrande över regional utvecklingsplan - RUFS 2050, utställningsförslag

24 Svar på motion (MP) Säkra kommunens långsiktiga investeringsbehov i lokaler och samhällsservice

25 Svar på motion (S) om att införa krav på hyresnivå vid markanvisningar på Värmdö

26 Initiativ (S) Trygghetsboende vid Gustavsgården