Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-02-07

Sammanträde 2018-02-07

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Föredragning om Leader-projektet


INFO
Susanne Ortmanns, Leader Stockholmsbygd

6 Övertagande av hemsjukvård i ett Värmdöperspektiv

7 Socialnämnden: Uppföljning av nyckeltal

8 Vård- och omsorgsnämnden: Uppföljning av nyckeltal

13 Vård- och omsorgsnämnden: Redovisning av åtgärder avseende patientsäkerhet på Gustavsgården

14 Vård- och omsorgsnämnden: Redogörelse av rapporten Genomlysning av vård och omsorg i Värmdö kommun

20 Status för aktuella byggprojekt

24 Svar på motion (MP) Vi vill ge våra barn en trygg miljö i förskola och skola fri från mobbing och kränkande behandling