Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2016-02-17

Sammanträde 2016-02-17

Datum
Klockan
13:30
Plats
Baggensfjärden

§2 Start-PM för detaljplan, Västerby 5:101

§3 Granskning av detaljplan för PFO-område Enkärret 16, Enkärret 1:217 m.fl.

§4 Antagande av detaljplan för PFO-område Strömma A4C - Strömmadal

§5 Antagande av detaljplan för Prästgården 2:1 m.fl.