Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2016-05-18

Sammanträde 2016-05-18

Datum
Klockan
13:30
Plats
Baggensfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Förvaltningen informerar

- Hemmesta centrum

- Slutpresentation Gustavsberg

- Aktualitetsprövning av översiktsplanen

7 Start-PM för naturreservat Kvarnsjön-Knuts hav-Holmviksskogen, del av fastigheterna Ösby 1:65, Gustavsberg 1:7 och 2:1 samt Mölnvik 1:1

8 Planbesked och start-PM för del av Gustavsberg 1:7, del av Mölnvik 1:1 och del av Tjustvik 1:1, bostadsbebyggelse m.m i Östra Charlottendal