Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-10-20

Sammanträde 2015-10-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Redovisning av uppdrag kring utbyggnad av tomrör

6 Information om arbetet kring trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid skolorna

7 Princip för delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter

14 Utbyggnad av Djuröhemmet

15 Antagande av entreprenör för utbyggnad av vatten och avlopp inom PFO I4 Gamla Brunnsvägen

18 Delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

20 Avdelningarna informerar