Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-02-01

Sammanträde 2018-02-01

Datum
Klockan
18:30
Plats
Slakthusplan 8 A Gotland

Välkommen att träffa Dina politiker!

1 Val av justerare och dag för justering

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Soptunnor på Hagsätravägen- svar på medborgarförslag

4 Hundrastgård vid förskolan Arken i Rågsved- svar på medborgarförslag

6 Inrättande av förskola på Årstafältet etapp 3 kvarter D (SISAB) - inriktningsärende

8 Uppföljning av driftentreprenad parkskötsel i Enskede.

9 Inrättande av LSS-boende på Årstafältet etapp 3 kvarter C (Olov Lindgren) - inriktningsärende

10 Uppföljning inom äldreomsorgen- Enskede Hemtjänst, Stureby Hemtjänst Vantörs kommunala hemtjänst och Årsta Hemtjänst

11 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - gruppbostäderna inom egen regi

12 Uppföljning av Enskededalens servicehus och Skogsgläntans gruppboende

13 Uppföljning av Högdalens vård- och omsorgsboende

14 Uppföljning av Enskede Nya servicehus och Rågsveds servicehus

15 Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag

17 Strategi i arbetet med civilsamhället

18 Sprututbytesprogram på Gullmarsplan- svar på skrivelse från (M)

20 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

21 Demokratidagen 2018 - mötesplatsen för demokratifrågor- inbjudan från SKL

Remissärenden

22 Trygghet delaktighet, revisionsrapport - svar till stadsrevisionen

Dnr 640-2017-1.4.
(omedelbar justering)

23 Samråd om förslag till Rågsveds naturreservat - svar till stadsbyggnadskontoret (utsändes senare)

24 Revidering av samverkansavtal med SISAB - svar till kommunstyrelsen

Dnr 759-2017-1.5.1.(omedelbar justering)

25 Att bevara och utveckla Årsta golf på Årstafältet, motion av (C) -svar till kommunstyrelsen (utsändes senare)

26 Planläggning av bostäder vid Snösätra verksamhetsområde, motion av (M) - svar till kommunstyrelsen

27 Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla, motion av (M) -svar till kommunstyrelsen

Dnr 643-2017-1.5.1. (utsändes senare)

28 Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 - svar till kommunstyrelsen

29 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022 - svar till kommunstyrelsen

30 Riktlinjer för budget och skuldrådgivning - svar till kommunstyrelsen

31 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning- svar till kommunstyrelsen

32 Utlysa arkitekttävling för att planera Årstaskogens krans - motion av (L) - svar till kommunstyrelsen

(utsändes senare) Dnr 1.5.1.-021/2018

33 Ansökan om Serveringstillstånd för enArena - svar till socialförvaltningen

34 Ansökan om serveringstillstånd för Café Globe Lounge, Arenavägen 59 - svar till socialförvaltningen

35 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Balanslista över nämndens uppdrag och skrivelser till förvaltningen.

37 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

38 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

39 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Soptunnor på Hagsätravägen - svar på medborgarförslag

§4 Hundrastgård vid förskolan Arken i Rågsved - svar på medborgarförslag

§6 Inrättande av förskola på Årstafältet etapp 3 kvarter D (SISAB) - inriktningsärende

§8 Uppföljning av driftentreprenad parkskötsel i Enskede.

§9 Inrättande av LSS-boende på Årstafältet etapp 3

§10 Uppföljning inom äldreomsorgen- Enskede Hemtjänst, Stureby Hemtjänst Vantörs kommunala hemtjänst och Årsta Hemtjänst

§11 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning - gruppbostäderna inom egen regi

§12 Uppföljning av Enskededalens servicehus och Skogsgläntans gruppboende

§13 Uppföljning av Högdalens vård- och omsorgsboende

§14 Uppföljning av Enskede Nya servicehus och Rågsveds servicehus

§15 Reviderade riktlinjer för föreningsbidrag

§17 Strategi i arbetet med civilsamhället

§18 Sprututbytesprogram på Gullmarsplan - svar på skrivelse

§20 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen

§21 Demokratidagen 2018 - mötesplatsen för demokratifrågor- inbjudan från SKL

§22 Trygghet delaktighet, revisionsrapport - svar till stadsrevisionen

§24 Revidering av samverkansavtal med SISAB - svar till kommunstyrelsen

§25 Att bevara och utveckla Årsta golf på Årstafältet, motion av (C) -svar till kommunstyrelsen

§26 Planläggning av bostäder vid Snösätra verksamhetsområde, motion av (M) - svar till kommunstyrelsen

§27 Åtgärder för ett säkrare och tryggare Stockholm för alla, motion av (M) -svar till kommunstyrelsen

§28 Ett Stockholm för alla - Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

§29 Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022 - svar till kommunstyrelsen

§30 Riktlinjer för budget och skuldrådgivning - svar till kommunstyrelsen

§31 Översyn av stadens budget- och skuldrådgivning - svar till kommunstyrelsen

§32 Utlysa arkitekttävling för att planera Årstaskogens krans- motion av (L) - svar till kommunstyrelsen

§33 Ansökan om Serveringstillstånd för enArena - svar till socialförvaltningen

§34 Ansökan om serveringstillstånd för Café Globe Lounge, Arenavägen 59 - svar till socialförvaltningen

§37 Stadsdelsdirektörens information