Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-06-22

Sammanträde 2016-06-22

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

3 Systematiskt kvalitetsarbete, rapport 2016-1/ bilaga

- Morgan Karlsson och Birgitta Holmberg, kl 13.30

4 Läsutveckling/ bilaga

5 Informationsärende - Språkförskola/ bilaga

6 Motion om tandhälsa/ bilaga - Birgitta Bergsten, kl 14.05

7 IKT/ bilaga - Torsten Mässgård kl 14.10

8 Kungshögskolan - fritidshem/ bilaga

- Ann-Christin Peterson Rosén, kl 14.20

9 Ombyggnation av tidigare Laganskolan

10 Ändring av personuppgiftsombud (PUL)/ bilaga

11 Delegationsordning/ bilaga - Marie Steneland, kl 15.25

12 Ekonomisk information/ bilaga- Marie Steneland, kl 15.30

13 Använda överskottet från 2015/ bilaga

15 Delegerande ärenden

Ordförande
Stefan Willforss

Kallelse
2(1)
Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse
1(1)
Barn- och utbildningsnämnden

§105 Systematiskt kvalitetsarbete, rapport 2016-1

§110 Skrivelse angående resurser till Kungshögsskolans fritidshem

§112 Ombyggnation av tidigare Laganskolan

§114 Ekonomisk information

§117 Delegerande ärenden