Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-04-25

Sammanträde 2018-04-25

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, tillsynsbesök kl 8.15

3 Motion om trafiksäkerhet

4 Yttrande över ansökan från Jensen education college AB

5 Yttrande över ansökan från Växjö Fria gymnasium

( fotboll, innebandy, hockey ) - Jimmie Nilsson, kl 8.35

6 Yttrande över ansökan från Thorengruppen Halmstad, Växjö

7 Yttrande över ansökan från Aspero Friskolor AB

( handboll, golf ) - Jimmie Nilsson, kl 8.35

8 Yttrande över ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium

( bordtennis, fotboll, tennis, golf ) - Jimmie Nilsson, kl 8.35

9 Yttrande över ansökan från Drottning Blankas

gymnasieskola - Jimmie Nilsson, kl 8.35

10 Yttrande över ansökan från Värends Yrkesgymnasieskola

11 Yttrande över ansökan från Hvilan Utbildning AB/

12 Yttrande över ansökan från Amigo/Academy of Tech and

Business Laholm - Jimmie Nilsson, kl 8.35

13 Yttrande över ansökan från Värmdö tekniska AB

14 Svar på motion gällande beviljade medel för

undersköterskeutbildning - Jimmie Nilsson, kl 8.45

15 Svar till Skolinspektionen

- Hans Holmqvist, Jimmie Nilsson, kl 8.55

16 Personuppgiftsbiträdesavtal för Microsofts

molntjänster - Torsten Mässgård, kl 9.05

17 Digitalisering i skolan

18 Patientsäkerhetsberättelse

19 Information om byggnation av nya lokaler till

Klövervägens förskola - Nils-Göran Jonasson, kl 10.00

20 Fritidshem på förskolor

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.10

21 Övergripande mål 2019

22 Budget 2019 - Marie Steneland, kl 10.30

23 Investeringsbudget 2019

24 Information om kostenkät bland elever i årskurs 5 och 8

samt organisationen för skolmåltider - Mariana Axelsson, kl 11.00

25 Bokslut på ansvarsnivå 2017

26 Information om statsbidrag

27 Regler förskola/ fritidshem

28 Ekonomisk information

30 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 3(3) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(3) Barn- och utbildningsnämnden

§51 Fastställande av dagordning

§53 Försäljning av Sunnerbogymnasiets symaskiner

§85 Delegerande ärenden