Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-08-31

Sammanträde 2016-08-31

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning

4 Ändring av personuppgiftsombud för miljö- och byggnämnden.

6 Yttrande om verksamhetsplan miljöstrategiskt arbete för minskad nedskräpning.

7 Öjaböke 2:3, upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

8 Yttrande till kommunstyrelsen om ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark i Simmarp.

9 Angelstads-Kärragården 1:99, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av kaj.

10 Beslut om planbesked för fastigheten Vinkelhaken 13.

11 Beslut om planuppdrag för del av Ljunga Prästgård 1:19 i Södra Ljunga.

12 Beslut om antagande av detaljplan för Öjarp 1:33 med flera.

13 Beslut om granskning för detaljplan Värmeverket 2 med flera i Ljungby.

14 Beslut om samråd för detaljplan för del av Hyveln 1 med flera, Karlsro industriområde i Ljungby.

15 Revidering av vindkraftplan.

Information och frågor plan Bygg

16 Skomakaren 10, beslut om byggsanktionsavgift för olovligt uppförd tillbyggnad av takkupa.

17 Vitbetan 4, ansökan om bygglov för uppförande av plank.

18 Hollborna 1:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus samt rivning av befintligt bostadshus, olovligt utfört.

19 Bökö 1:6, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

20 Tofthult 1:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av rast-/värmestuga.

21 Nålen 4, ansökan om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, ett miljöhus, en förrådsbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.


Dagordning
1(2)
Miljö- och byggnämnden

§113 Revidering av vindkraftplan.

§116 Fastställande av dagordning

§117 Meddelande och information

§119 Ändring av personuppgiftsombud för miljö- och byggnämnden.

§121 Yttrande om verksamhetsplan miljöstrategiskt arbete för minskad nedskräpning.

§122 Öjaböke 2:3, upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§123 Yttrande till kommunstyrelsen om ansökan om tillstånd för etablering av vindkraftpark i Simmarp.

§124 Angelstads-Kärragården 1:99, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av kaj.

§125 Yttrande till länsstyrelsen gällande överklagat beslut om störning från Kungshögskolans idrottsplats, ärendenummer 505-2472-2016

§126 Beslut om planbesked för fastigheten Vinkelhaken 13.

§127 Beslut om planuppdrag för del av Ljunga Prästgård 1:19 i Södra Ljunga.

§128 Beslut om antagande av detaljplan för Öjarp 1:33 med flera.

§129 Beslut om granskning för detaljplan Värmeverket 2 med flera i Ljungby.

§130 Beslut om samråd för detaljplan för del av Hyveln 1 med flera, Karlsro industriområde i Ljungby.

§132 Skomakaren 10, beslut om byggsanktionsavgift för olovligt uppförd tillbyggnad av takkupa.

§133 Vitbetan 4, ansökan om bygglov för uppförande av plank.

§134 Hollborna 1:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett fritidshus samt rivning av befintligt bostadshus, olovligt utfört.

§135 Bökö 1:6, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

§136 Tofthult 1:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av rast-/värmestuga.

§137 Nålen 4, ansökan om bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, ett miljöhus, en förrådsbyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.

§138 Gnustorp 3:16, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och carport/förråd