Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2018-03-07

Sammanträde 2018-03-07

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning.

5 Övertagande av tillsyn från länsstyrelsen enligt miljöbalken.

6 Odensjö-Vret 2:36, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

7 Stensberg 2:2, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

8 Gässhult 5:1, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

Information och frågor miljö Plan
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Samrådsyttrande gällande översiktsplan för Värnamo kommun.

10 Beslut om antagande för del av Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) i Ljungby stad.

11 Beslut om samråd av detaljplan för fastigheten Vinkelhaken 13 med flera (korsningen Storgatan/Fogdegatan) i Ljungby.

12 Beslut om planbesked för Odensjö 3:24 med flera.

13 Visslaryd 2:2, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.

14 Åby 1:70, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

15 Erikstad 1:4, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus med garage.

16 Boaryd 2:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

17 Löckna 1:48, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med tillhörande komplementbyggnader.

18 Halfdan 1, ansökan om bygglov för fasadändring, ändrad användning av flerbostadshus samt avsteg från hisskrav.

19 Arngrim 1, ansökan om bygglov för fasadändring, ändrad användning av flerbostadshus samt avsteg från hisskrav.

20 Lamellen 1, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till fritidsanläggning samt uppsättning av skylt.

21 Astrad 6 och 7, ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skol- och fritidslokaler.

22 Älgen 16, ansökan om bygglov för fasadändring samt beslut om byggsanktionsavgift.

23 Hallarp 6:5, ansökan om bygglov för ändrad användning samt beslut om byggsanktionsavgift.

24 Getaboda 1:12, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och samt rivning av befintliga komplementbyggnader.

25 Getaboda 1:10, ansökan om bygglov för ny placering av övernattningsstuga.

26 Bryggaren 4, ansökan om bygglov för tillbyggnad av entré på enbostadshus.

§18 Fastställande av dagordning.

§19 Meddelande och information

§22 Övertagande av tillsyn från länsstyrelsen enligt miljöbalken.

§23 Odensjö-Vret 2:36, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§24 Stensberg 2:2, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§25 Gässhult 5:1, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§26 Samrådsyttrande gällande översiktsplan för Värnamo kommun.

§27 Beslut om antagande för del av Kvarnarna 2:1 (Östra Torget) i Ljungby stad.

§28 Beslut om samråd av detaljplan för fastigheten Vinkelhaken 13 med flera (korsningen Storgatan/Fogdegatan) i Ljungby.

§29 Beslut om planbesked för Odensjö 3:24 med flera.

§30 Visslaryd 2:2, ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.

§31 Boaryd 2:13, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

§32 Löckna 1:48, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus med tillhörande komplementbyggnader.

§33 Halfdan 1, ansökan om bygglov för fasadändring, ändrad användning av flerbostadshus samt avsteg från hisskrav.

§34 Arngrim 1, ansökan om bygglov för fasadändring, ändrad användning av flerbostadshus samt avsteg från hisskrav.

§35 Lamellen 1, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad till fritidsanläggning samt uppsättning av skylt.

§36 Astrad 6 och 7, ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skol- och fritidslokaler.

§37 Älgen 16, ansökan om bygglov för fasadändring samt beslut om byggsanktionsavgift.

§38 Hallarp 6:5, ansökan om bygglov för ändrad användning samt beslut om byggsanktionsavgift.

§39 Getaboda 1:12, ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och samt rivning av befintliga komplementbyggnader.

§40 Getaboda 1:10, ansökan om bygglov för ny placering av övernattningsstuga.

§41 Bryggaren 4, ansökan om bygglov för tillbyggnad av entré på enbostadshus.