Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2021-03-11

Sammanträde 2021-03-11

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för exploateringsnämnden

Dnr: E2021-00154

7 Ekonomisk uppföljning per februari, 2021

8 Betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet. Svar på remiss

9 Motion om långsiktigt boende och skolgång för utsatta EU-medborgare KS 2019/1521. Svar på remiss

10 Slutredovisning för projektet Grammet/Brommaplan för bostäder, handel, kontor m.m. inom fastigheterna Åkeshov 1:1 och Grammet 1 m.fl. i Bromma med JM AB

Dnr: E2018-01613

Bromma sdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB

Dnr: E2021-00470

Hägersten-Älvsjö sdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Tillägg till markanvisningsavtal för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 intill Lisebergsvägen i Älvsjö med AB Abacus Bostäder

Dnr: E2019-04495

Hägersten-Älvsjö sdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till ALM Småa Byggrätt AB Markanvisning för bostäder, rackethall och padelbanor inom Enskede Gård 1:5 samt Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till Enskede Rackethall AB. Reviderat inriktningsbeslut

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Storstaden Stockholm Bostad AB och Fortis Fastigheter AB

Dnr: E2020-01216

Skarpnäck sdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Studentlägenheter vid Lingvägen och Herrhagsvägen i Gubbängen. Reviderat genomförandebeslut

16 Del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal. Reviderat genomförandebeslut (

17 Laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2020-11-12, § 11, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårdhemmet 2 och del av Råcksta 1:21 till AB Stockholmshem

19 Energihamnen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut

20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Flygmaskinen 2 i Vasastaden med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Genomförandebeslut

21 Regional cykelplan för Stockholms län. Svar på remiss

22 Inbjudan till samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021. Svar på remiss

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för exploateringsnämnden

Beslut/Protokollsutdrag
06 protut.pdf (255 kb)

§7 Ekonomisk uppföljning per februari, 2021

§8 Betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad - förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet. Svar på remiss

§9 Motion om långsiktigt boende och skolgång för utsatta EU-medborgare KS 2019/1521. Svar på remiss

§10 Slutredovisning för projektet Grammet/Brommaplan för bostäder, handel, kontor m.m. inom fastigheterna Åkeshov 1:1 och Grammet 1 m.fl. i Bromma med JM AB

§11 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB

§12 Tillägg till markanvisningsavtal för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 intill Lisebergsvägen i Älvsjö med AB Abacus Bostäder

§13 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till ALM Småa Byggrätt AB Markanvisning för bostäder, rackethall och padelbanor inom Enskede Gård 1:5 samt Enskede Gård 1:1 på Enskedefältet till Enskede Rackethall AB. Reviderat inriktningsbeslut

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Storstaden Stockholm Bostad AB och Fortis Fastigheter AB

§15 Studentlägenheter vid Lingvägen och Herrhagsvägen i Gubbängen. Reviderat genomförandebeslut

§16 Del av fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal. Reviderat genomförandebeslut

§17 Laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut 2020-11-12, § 11, om markanvisning för bostäder inom fastigheten Vårdhemmet 2 och del av Råcksta 1:21 till AB Stockholmshem

§19 Energihamnen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut

§20 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för skola inom fastigheten Flygmaskinen 2 i Vasastaden med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Genomförandebeslut

§21 Regional cykelplan för Stockholms län. Svar på remiss

§22 Inbjudan till samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020 - 30 april 2021. Svar på remiss