Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Fyllnadsval av ledamot till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor

7 Exploateringsnämndens kompletterande anvisningar för beslut och uppföljning av investeringar och andra projekt (A)

8 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för exploateringsnämnden (A)

9 Försäljning av Lövsättra 1:11 och 1:12 i Vallentuna kommun till Backa Norr AB (M&V)

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kvarnseglet 3, 4, 5 och del av Akalla 4:1 i Rinkeby till AB Svenska Bostäder (PU)

Dnr: E2013-513-02219

Rinkeby-Kista stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke Bostad AB (PU)

Dnr: E2011-513-00252

Bromma stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Markanvisning för bostäder inom av fastigheten Nockebyhov 2:22 i Nockebyhov till Lindbäcks Boende AB (PU)

13 Förlikningsavtal rörande kostnader för utförande av Liljeholmstorget etapp 2, mellan exploateringsnämnden och Liljeholmstorget Development Services AB samt Citycon Liljeholmstorget Galleria AB (PU)

Dnr: E2014-00023

Hägersten-Liljeholmen stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2013-08-29, § 14, om markanvisning för skola inom fastigheten Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1 till SISAB (PU)

15 Markanvisning samt försäljning av del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen för industri till PMN Fastighets AB (PU)

Dnr: E2013-513-02113

Enskede-Årsta-Vantör stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Programarbete för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Utredning av möjligheterna för de byggnader staden avser att äga långsiktigt i Slakthusområdet. Utveckling av nytt livsmedelscenrum i Larsboda industriområde. Reviderade utredningsbeslut (PU Fsk)

Dnr: E2014-00024

Enskede-Årsta-Vantör stdf och Farsta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Markanvisning för planeringshem för hemlösa inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Årsta till socialförvaltningen (PU)

18 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Farsta 2:1 och Kymmendö 3 i Farsta Strand till AB Familjebostäder. Ändrad användning till bostäder för del av Kymmendö 3 (PU)

Dnr: E2012-513-01301

Farsta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Markanavisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Bygg Vesta AB (PU)

Dnr: E2011-513-00741

Farsta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Svenska Hem i Bromma (PU)

Dnr: E2010-513-01632

Farsta stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Överenskommelse om exploatering med försäljning för kontor inom del av Hammarbyhöjden 1:1 m m i Södra Hammarbyhamnen med Remulus Svealand 5 AB (Skanska Fastigheter). Genomförandebeslut (SP)

23 Överenskommelse om tomträttsupplåtelse med överlåtelse av byggnad, Villa Ekbacken, för förskola inom blivande fastighet, del av Hjorthagen 1:3, i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (SP)

Dnr: E2014-00007

Östermalms stdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Markanvisning för driftdepå Norra länken inom fastigheten Hjorthagen 1:1 vid Starkströmmen, i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Trafikverket Region Stockholm (SP)

25 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostadsändamål inom fastigheten Hjorthagen 1:2 mfl i Hjorthagen med Gasklockor 3 AB och Oscar Properties Gasklockor AB. Genomförandebeslut (SP)

26 Förslag till justerade hastighetsgränser för Spånga-Tensta, Hägersten med delar av Liljeholmen samt Kungsholmen. Remiss från trafik- och renhållningsnämnden (M&T)

27 Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68). Svar på remiss (M&T)

28 Bostadspotential i Stockholm (M&T + Tk + Sbk + Mf)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2014-00005

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2014-00008

§6 Fyllnadsval av ledamot till stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor Dnr E2014-00010

§7 Exploateringsnämndens kompletterande anvisningar för beslut och uppföljning av investeringar och andra projekt Dnr E2014-00003

§8 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 för exploateringsnämnden Dnr E2014-00002

§9 Försäljning av Lövsättra 1:11 och 1:12 i Vallentuna kommun till Backa Norr AB Dnr E2013-554-02192

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kvarnseglet 3, 4, 5 och del av Akalla 4:1 i Rinkeby till AB Svenska Bostäder Dnr E2013-513-02219

§11 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ålsten 1:18 och Pantleken 1 i Bromma till Veidekke Bostad AB Dnr E2011-513-00252

§12 Markanvisning för bostäder inom av fastigheten Nockebyhov 2:22 i Nockebyhov till Lindbäcks Boende AB Dnr E2013-513-01611

§13 Förlikningsavtal rörande kostnader för utförande av Liljeholmstorget etapp 2, mellan exploateringsnämnden och Liljeholmstorget Development Services AB samt Citycon Liljeholmstorget Galleria AB Dnr E2014-00023

§14 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2013-08-29, § 14, om markanvisning för skola inom fastigheten Brandstegen 1 och del av Midsommarkransen 1:1 till SISAB Dnr E2013-513-00919

§15 Markanvisning samt försäljning av del av fastigheten Örby 4:1 i Högdalen för industri till PMN Fastighets AB Dnr E2013-513-02113

§16 Programarbete för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov. Utredning av möjligheterna för de byggnader staden avser att äga långsiktigt i Slakthusområdet. Utveckling av nytt livsmedelscenrum i Larsboda industriområde. Reviderade utredningsbeslut Dnr E2014-00024

§17 Markanvisning för planeringshem för hemlösa inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Årsta till socialförvaltningen Dnr E2013-513-02271

§18 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Farsta 2:1 och Kymmendö 3 i Farsta Strand till AB Familjebostäder. Ändrad användning till bostäder för del av Kymmendö 3 Dnr E2012-513-01301

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Bygg Vesta AB Dnr E2011-513-00741

§20 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Svenska Hem i Bromma Dnr E2010-513-01632

§21 Ärendet utgår

§22 Överenskommelse om exploatering med försäljning för kontor inom del av Hammarbyhöjden 1:1 m m i Södra Hammarbyhamnen med Remulus Svealand 5 AB (Skanska Fastigheter AB). Genomförandebeslut Dnr E2011-513-01870

§23 Överenskommelse om tomträttsupplåtelse med överlåtelse av byggnad, Villa Ekbacken, för förskola inom blivande fastighet, del av Hjorthagen 1:3, i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, med Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Dnr E2014-00007

§24 Markanvisning för driftdepå Norra länken inom fastigheten Hjorthagen 1:1 vid Starkströmmen, i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm, till Trafikverket Region Stockholm Dnr E2014-00006

§25 Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostadsändamål inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl i Hjorthagen med Gasklockor 3 AB och Oscar Properties Gasklockor AB. Genomförandebeslut Dnr E2014-00015

§26 Förslag till justerade hastighetsgränser för Spånga-Tensta, Hägersten med delar av Liljeholmen samt Kungsholmen. Remiss från trafik- och renhållningsnämnden Dnr E2013-320-0205

§27 Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68). Svar på remiss Dnr E2013-000-01868

§28 Bostadspotential i Stockholm Dnr E2014-00013