Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
Plats
Stadshuset, Virvelvinden

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut

5 Övriga anmälningsärenden

6 Månadsrapport november 2013

12 Anläggande av en 11-manna fotbollsplan på Stadshagens IP och en 11-manna fotbollsplan inom Fredhäll 1:1.

13 Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan på Aspuddens IP

14 Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan på Stureby skolas BP

15 Fördelning av föreningsstöd 2014

16 EU-positionspapper för idrottsnämnden

17 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

18 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

19 Stockholm en stad tillgänglig för alla

20 Öka flickors spontanidrottande utomhus

21 Tider reserverade för kvinnor i Husbybadet

22 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

23 Upphandling av driften av Liljeholmshallarna

§156 Fastställande av dagordningen

§157 Anmälan av justerat protokoll

§158 Justering av dagens protokoll

§159 Anmälan av delegationsbeslut

§160 Övriga anmälningsärenden

§161 Månadsrapport november 2013 Dnr: 101-859-2012

§164 Idrottsnämndens energiplan 2013-2019 Dnr: 330-766-2013

§167 Anläggande av en 11-manna fotbollsplan på Stadshagens IP och en 11-manna fotbollsplan inom Fredhäll 1:1 Inriktningsbeslut Dnr: 412-938-2013

§168 Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan på Aspuddens IP Genomförandebeslut Dnr: 412-614-2013

§169 Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan på Sturebyskolans BP Genomförandebeslut Dnr: 412-615-2013

§170 Fördelning av föreningsstöd 2014 Dnr: 404-1238-2013

§171 EU-positionspapper för idrottsnämnden Dnr: 101-859-2012

§172 Strategi för miljöbilar och drivmedel ­ för ett fossilfritt Stockholm Yttrande över remiss från kommunstyrelsen Dnr: 015-1050-2013

§173 Riktlinjer för idèburen stadsförbättring Yttrande över remiss från kommunstyrelsen Dnr: 015-1177-2013

§174 Stockholm en stad tillgänglig för alla Svar på skrivelse av Emilia Bjuggren m.fl.

§175 Öka flickors spontanidrottande utomhus Svar på skrivelse av Emilia Bjuggren m.fl.

§176 Tider reserverade för kvinnor i Husbybadet Svar på skrivelse av Emilia Bjuggren m.fl.

§177 Information och övriga frågor

§178 Upphandling avseende driften av Liljeholmshallarna Dnr: 125-1026-2013