Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
kl.18
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag- skatepark på Östermalm

3 Svar på medborgarförslag- sysselsättning för äldre

4 Svar på medborgarförslag- åtgärder mot korruption

Beslutsärenden

5 Upphandling av öppen fritidsverksamhet vid Gustaf Adolfsparken

Remissärenden

6 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Konsthallens Värdshus AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-388-1.5.2.

7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Carina Lundström - Himmelska Hundar

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-391-1.5.2.

8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Restaurang KTH Konsulatet

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-429-1.5.2. (Omedelbar justering)

9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till K-märkt AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-459-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Delikatessgrossisten i Norden AB

Remiss från socialnämnden - tillståndsenheten
Dnr 2014-430-1.5.2. (Omedelbar justering)

11 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

12 Program för HBTQ-frågor 2014-2017

14 Samråd om förslag till detaljplan för Guldfisken 18, i stadsdelen Östermalm - SDp-2014-03802

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2014-479-1.5.3. (Omedelbar justering)

Svar på skrivelser

15 Skrivelse av Stefan Nilsson m.fl. (MP) - Fairtrade diplomering

16 Skrivelse Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) - aktiviteter för personer över 65 år

Anmälningsärenden

17 Ekonomiska månadsrapporter för 2014

18 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2013

19 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - tillsyn vid Linnégården

20 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Protokoll från den 14 augusti 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Protokoll från den 11 augusti 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av promemoria 2014-08-28 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

24 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (258 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på medborgarförslag- skatepark på Östermalm

§3 Svar på medborgarförslag- förbättra den sociala gemenskapen

§4 Svar på medborgarförslag- om åtgärder mot korruption

§5 Upphandling av öppen fritidsverksamhet vid Gustaf Adolfsparken

§6 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Konsthallens Värdshus AB

§7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Carina Lundström - Himmelska Hundar

§8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Restaurang KTH Konsulatet

§10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Delikatessgrossisten i Norden AB

§14 Samråd om förslag till detaljplan för Guldfisken 18, i stadsdelen Östermalm - SDp-2014-03802

§16 Skrivelse Birgit Marklund Beijer m.fl. (S) - aktiviteter för personer över 65 år

§18 Uppföljning av stadens lex Sarah rapportering år 2013

§19 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ­

§20 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§21 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§22 Anmälan av promemoria 2014-08-28 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§24 Information från stadsdelsdirektören