Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund är mellan kl. 18:00-19:00. Frågestunden till allmänheten inleds me Läs mer...d information av Per Schöön från Äldrecentrum.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering
Val av protokollsjusterare
Tid för protokollsjustering
Anmälan av föregående protokoll
Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag - Gemensamhetslokal i seniorboendet Rio 9

3 Svar på medborgarförslag - att sätta igång utomhusduschen som finns i Duschparken i Hjorthagen

4 Svar på medborgarförslag - att ordna "loppis bord" i Tessinparken

Beslutsärenden

5 Östermalms förskolor

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud Engholm (FP)
Dnr 2015-392-1.1.

6 Yttrande till förvaltningsrätten- laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 2015-577-1.4. (Omedelbar justering)

Remissärenden

7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Establish AB

Dnr 2015-509-1.5.2. (Omedelbar justering)

8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Sabis AB

Dnr 2015-510-1.5.2. (Omedelbar justering)

9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - ansökan om utökad serveringstid för the Office

Dnr 2015-540-1.5.2. (Omedelbar justering)

10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till RR Pizzeria AB

Dnr 2015-555-1.5.2. (Omedelbar justering)

11 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Sektionen för Industriell Ekonomi - KTH

Dnr 2015-590-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Revidering av arkivregler för Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2015-544-1.5.1. (Omedelbar justering)

13 Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion 2015:35 av Maria Danielsson (SD) Dnr 2015-414-1.5.1.

14 Skillnadernas Stockholm - delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2015-536-1.5.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Detaljplan för Norra Djurgården 1:37 (intill kvarteret Klarbäret) i stadsdelen Norra Djurgården

Anmälningsärenden

17 Månadsrapport 2015

18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

19 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

20 Anmälan av promemoria 2015-10-22 med förteckning av inkommande brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

21 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

23 Upphandling av matlådor - Hemtjänst Östermalm

Återremitterat ärende
Dnr 2015-371-2.2.2.

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

25 Nedskrivning av fordringar i bokföringen

26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 (äldreomsorg) - 2015

27 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 (äldreomsorg) - 2015

28 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på medborgarförslag - Gemensamhetslokal i seniorboendet Rio 9

§3 Svar på medborgarförslag - att sätta igång utomhusduschen som finns i Duschparken i Hjorthagen

§4 Svar på medborgarförslag - att ordna "loppisbord" i Tessinparken

§6 Yttrande till förvaltningsrätten - laglighetsprövning enligt kommunallagen

§7 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Establish AB

§8 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Sabis AB

§9 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd - ansökan om utökad serveringstid för the Office­

§10 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till RR Pizzeria AB

§11 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Sektionen för Industriell Ekonomi

§12 Revidering av arkivregler för Stockholms stad

§13 Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan

§14 Skillnadernas Stockholm - delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

§16 Detaljplan för Norra Djurgården 1:37 (intill kvarteret Klarbäret) i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden

§18 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§19 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§20 Anmälan av promemoria 2015-10-22 med förteckning av inkommande brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§21 Information av stadsdelsdirektören

§23 Upphandling av matlådor - Hemtjänst Östermalm

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§25 Nedskrivning av fordringar i bokföringen

§26 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2015 (äldreomsorg)

§27 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3 2015 (äldreomsorg)

§28 Anmälan av sociala delegationens protokoll