Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 03/2016 (Adm)

7 Yttrande om förslag till förordning om elbusspremie. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

8 Bällstaån - förslag till åtgärdsprogram. Anmälan av svar på remiss från miljöförvaltningen (Stm)

9 Utredning av depålokalisering för utbyggd tunnelbana. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

10 Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

11 Gång- och cykelåtgärder på Arenavägen vid Globen. Genomförandebeslut (Tp)

12 Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering. Antagande Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Genomförandebeslut (Ti)

13 I stan utan min bil 18 september 2016. Bilfri dag i delar av Norrmalm och Gamla stan. Genomförandebeslut (Ti)

15 Gångstråk Medborgarplatsen-Norrtull. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

16 Granskning av detaljplan för Lilla Lidingöbron. Svar på remiss från Lidingö stad (Tp + Explk + Sbk)

17 Att bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden. Motion (2015:86) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

18 Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen. Motion (2016:024) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

19 Samråd för centrala Bromma. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (Tp)

20 Julmarknad för alla. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S), Karin Ernlund (C) och Lorena Delgrado (V) (Ti)

21 Fallande trend för tillgängligheten i Stockholm. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L) (Tp)

22 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm. Godkännande (Tp)

23 Trafikutveckling i Stockholm 2015. Årsrapport (Tp)

24 Citybanan. Lägesrapport (Anl)

25 Projekt inom Medborgardialoger m.m. 2016. Lägesrapport (Stm)

26 Godkännande av deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen och förnyelsepriset 2016 (Adm)

27 Teknisk renhållning och städning av hissar m.m. Upphandling (Anl)

28 Tekniska konsulter inom konstbyggnadsteknik. Upphandling av ramavtal (Anl)

29 Serviceentreprenör för parkeringsautomater. Upphandling (Ti)

30 Erfarenheter från etablering av publik laddinfrastruktur i Stockholm 2014-2015. Slutrapport (Ti + Mf)

31 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2016-2018. Inriktningsbeslut för åren 2017-2018 och genomförandebeslut för 2016

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2016-00028

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2016-00073

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 03/2016, Dnr T2016-00195

§7 Yttrande om förslag till förordning av elbusspremie. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00445

§8 Bällstaån ­ förslag till åtgärdsprogram. Anmälan av svar på remiss från miljöförvaltningen, Dnr T2016-00155

§9 Utredning av depålokalisering för utbyggnad av tunnelbana. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00273

§10 Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00172

§11 Gång- och cykelåtgärder på Arenavägen vid Globen. Genomförandebeslut, Dnr T2011-00525

§12 Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering. Antagande Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Genomförandebeslut, Dnr T2012-310-02254

§13 I stan utan min bil 18 september 2016. Bilfri dag i delar av Norrmalm och Gamla stan. Genomförandebeslut, Dnr T2016-00669

§15 Gångstråk Medborgarplatsen-Norrtull. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr T2015-02516

§16 Granskning av detaljplan för Lilla Lidingöbron. Svar på remiss från Lidingö stad, Dnr T2015-01328

§17 Att bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden. Motion (2015:86) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-03339

§18 Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen. Motion (2016:024) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2016-00530

§19 Samråd för centrala Bromma. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr T2016-00539

§20 Julmarknad för alla. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Daniel Helldén m.fl. (MP), Jan Valeskog m.fl. (S), Karin Ernlund (C) och Lorena Delgrado (V), Dnr T2015-03237

§21 Fallande trend för tillgängligheten i Stockholm. Svar på skrivelse från Patrik Silverudd (L), Dnr T2016-00343

§22 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholm. Godkännande, Dnr T2015-00339

§23 Trafikutveckling i Stockholm 2015. Årsrapport, Dnr T2016-00800

§24 Citybanan. Lägesrapport, Dnr T2016-00714

§25 Projekt inom Medborgardialoger m.m. Lägesrapport, Dnr T2016-00774

§26 Godkännande av deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen och förnyelsepriset 2016, Dnr T2016-00738

§27 Teknisk renhållning och städning av hissar m.m. Upphandling, Dnr T2016-00695

§28 Tekniska konsulter inom konstbyggnadsteknik. Upphandling av ramavtal, Dnr T2016-00694

§29 Serviceentreprenör för parkeringsautomater. Upphandling, Dnr T2016-00461

§30 Erfarenheter från etablering av publik laddinfrastruktur i Stockholm 2014-2015. Slutrapport, Dnr T2014-00526

§31 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2016-2018. Inriktningsbeslut för åren 2017-2018 och genomförandebeslut för 2016, Dnr T2015-03331