Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2021-05-27

Sammanträde 2021-05-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Nedskrivning av fordringar

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och i industriområden under 2021. Genomförandebeslut

8 Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2022-2026. Genomförandebeslut

9 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2020. Slutredovisning

10 Reinvestering busshållplatser 2020. Slutredovisning

11 Trafikantförbättrande åtgärder 2020. Slutredovisning

12 Trimningsåtgärder för stombusslinje 1 och 4, etapp 2. Slutredovisning

14 Stadsrevisionens årsrapport 2020 för trafiknämnden. Yttrande över årsrapport

15 Delegering av dammsäkerhetsansvaret för stadens dammar till trafiknämnden

16 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2021/2022 (T22). Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten

19 Motion om ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet kring Järvafältet av Clara Lindblom, Rikard Warlenius och Rashid Mohammed (alla V). Svar på remiss från kommunstyrelsen

20 Omläggning av cykelstråket på Götgatan mellan Högbergsgatan och Sankt Paulsgatan. Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Skrivelse om Pålsundet. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Ulla Hamilton m.fl (M), Peter Backlund (L), Johan Fälldin (C) och Mikael Valier (KD)

22 Förlikningsavtal mellan Logistikhus Vanadisberget Kommanditbolag och Stockholms stad. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Philström (SD)

23 Utökad Coronadispens för stadens anställda. Skrivelse från Clara Lindblom (V) och Rashid Mohammed (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen

24 Årsavtal 2022 Elarbeten för gatubelysning västerort. Upphandling

25 Årsavtal 2022 Elarbeten för gatubelysning söderort. Upphandling

26 Årsavtal 2022 Mark och elarbeten offentlig belysning ytterstad. Upphandling

27 Årsavtal 2022 Mark och elarbeten offentlig belysning innerstad. Upphandling

28 Elsparkcyklar. Ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt införande av avgift för uthyrning av enpersonsfordon på allmän plats

TILLÄGGSÄRENDEN

29 Trafiksäkerhetsplan. Beslut om remiss

30 Julbelysning i Stockholm City 2022-2025. Genomförandebeslut

31 Avtal med City i Samverkan

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Nedskrivning av fordringar

§7 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder och i industriområden under 2021. Genomförandebeslut

§8 Reinvesteringsprogram för trafiksignalanläggningar 2022-2026. Genomförandebeslut

§9 Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2020. Slutredovisning

§10 Reinvestering busshållplatser 2020. Slutredovisning

§11 Trafikantförbättrande åtgärder 2020. Slutredovisning

§12 Trimningsåtgärder för stombusslinje 1 och 4, etapp 2. Slutredovisning

§14 Stadsrevisionens årsrapport 2020 för trafiknämnden. Yttrande över årsrapport

§15 Delegering av dammsäkerhetsansvaret för stadens dammar till trafiknämnden

§16 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2021/2022 (T22). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten

§19 Motion om ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet kring Järvafältet av Clara Lindblom, Rikard Warlenius och Rashid Mohammed (alla V). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Omläggning av cykelstråket på Götgatan mellan Högbergsgatan och Sankt Paulsgatan. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Skrivelse om Pålsundet. Svar på skrivelse från Daniel Helldén (MP), Ulla Hamilton m.fl (M), Peter Backlund (L), Johan Fälldin (C) och Mikael Valier (KD)

§22 Förlikningsavtal mellan Logistikhus Vanadisberget Kommanditbolag och Stockholms stad. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Philström (SD)

§23 Utökad Coronadispens för stadens anställda. Skrivelse från Clara Lindblom (V) och Rashid Mohammed (V) Svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Årsavtal 2022 Elarbeten för gatubelysning västerort. Upphandling

§25 Årsavtal 2022 Elarbeten för gatubelysning söderort. Upphandling

§26 Årsavtal 2022 Mark och elarbeten offentlig belysning ytterstad. Upphandling

§27 Årsavtal 2022 Mark och elarbeten offentlig belysning innerstad. Upphandling

§28 Elsparkcyklar. Ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt införande av avgift för uthyrning av enpersonsfordon på allmän plats

§30 Julbelysning i Stockholm City 2022-2025. Genomförandebeslut