Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2023-05-11

Sammanträde 2023-05-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Investeringsärenden

6 Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 2 och 3. Genomförandebeslut

7 Permanent parkering för Järvabadet i Igelbäckens kulturreservat. Genomförandebeslut

8 Utbyggnad av cykelpendlingsstråk över Bällstabro. Slutredovisning

9 Cykel, Störtloppsvägen och Västertorpsvägen i Hägersten. Slutredovisning

Övriga beslutsärenden

10 Motion om en överdäckningsstrategi av Karin Ernlund och Jonas Naddebo (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Årsavtal för bekämpning av invasiva växtarter. Upphandling

12 Årsavtal 2024 Blomsterprogram för stadsdelarna i innerstan

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 2 och 3. Genomförandebeslut

§7 Permanent parkering för Järvabadet i Igelbäckens kulturreservat. Genomförandebeslut

§8 Utbyggnad av cykelpendlingsstråk över Bällstabro. Slutredovisning

§9 Cykel, Störtloppsvägen och Västertorpsvägen i Hägersten. Slutredovisning

§10 Motion om en överdäckningsstrategi av Karin Ernlund och Jonas Naddebo (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Årsavtal för bekämpning av invasiva växtarter. Upphandling

§12 Årsavtal 2024 Blomsterprogram för stadsdelarna i innerstan