Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2023-09-28

Sammanträde 2023-09-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Investeringsärenden

7 Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2024-2027. Genomförandebeslut

8 Gång- och cykeltunnel genom Fruängslinjens banvall. Reviderat genomförandebeslut

9 Cykel- och gångbanor, Drottningholmsvägen. Reviderat genomförandebeslut

11 Motion om feriejobb för 13-15-åringar av Jonas Naddebo (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Att trafikkontoret tillsammans med stadsdelarnas parkförvaltningar inventerar på vilka gator det går att plantera träd eller anlägga växtbäddar på. Svar på skrivelse från Sara Svanström (L) och Dennis Wedin (M)

13 Snöröjningsinformation i realtid till stockholmarna. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M) och Markus Berensson m.fl. (C)

14 Parkeringsplatser för mopeder i Ropsten. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M

15 Konkurrens på lika villkor, angående tillståndsproblematiken på Östermalmstorg. Svar på skrivelse från Markus Berensson m.fl. (C)

16 Grillen på Östermalmstorg. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M), Sara Svanström (L) och Markus Berensson m.fl. (C)

17 Rädda Östermalmsgrillen. Svar på skrivelse från Anders Lindman (SD)

18 Klart stockholmarna ska hämta ut sina paket. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M) och Markus Berensson m.fl. (C)

19 Lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström (Stm) (Mf) (Svab) (Expl) (Sbk) (Fsk) (If) (Södermalm stdf) (Kungsholmens stdf) (Norra innerstadens stdf) (Bromma stdf) (Hägersten-Älvsjö stdf)

Tilläggsärenden

20 Förstärkningsåtgärder grönstrukturen Årstaskogen-Hemskogen, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av nedskrivning av fordringar

§7 Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2024- 2027. Genomförandebeslut

§8 Gång- och cykeltunnel genom Fruängslinjens banvall. Reviderat genomförandebeslut

§9 Cykel- och gångbanor, Drottningholmsvägen. Reviderat genomförandebeslut

§11 Motion om feriejobb för 13-15-åringar av Jonas Naddebo (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Att trafikkontoret tillsammans med stadsdelarnas parkförvaltningar inventerar på vilka gator det går att plantera träd eller anlägga växtbäddar på. Svar på skrivelse från Sara Svanström (L) och Dennis Wedin (M)

§13 Snöröjningsinformation i realtid till stockholmarna. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M) och Markus Berensson m.fl. (C)

§14 Parkeringsplatser för mopeder i Ropsten. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M)

§15 Konkurrens på lika villkor, angående tillståndsproblematiken på Östermalmstorg. Svar på skrivelse från Markus Berensson m.fl. (C)

§16 Grillen på Östermalmstorg. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M), Sara Svanström (L) och Markus Berensson m.fl. (C)

§17 Rädda Östermalmsgrillen. Svar på skrivelse från Anders Lindman (SD)

§18 Klart stockholmarna ska hämta ut sina paket. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M) och Markus Berensson m.fl. (C)

§19 Lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström

§20 Förstärkningsåtgärder grönstrukturen Årstaskogen-Hemskogen, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut