Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 10 mars 2016

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade från den 13 april 2016

4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 5 april 2016

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Anmälan av beslut om skolval 2016

10 Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2015

11 Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering samt inriktningsförslag om ombyggnation avseende Söderholmsskolan

12 Ändringar och tillägg i delegationsordning för utbildningsnämnden

Dnr 1.3.2-1677/2016
(Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Reviderade anvisningar för att utse årets lärare och lärarlag

15 Mottagande av nyanställda, studenter och vikarier

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), John Kåberg (C), Cecilia Brinck (M) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-148/2016

19 Förslag till föreskrifter avseende vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

Svar på remiss från Skolverket.
Dnr 1.6.1-2320/2016
(Omedelbar justering)

20 Överklagande av beslut om paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande

21 Överklagandehänvisning för bidrag till fristående förskolor

Yttrande till Riksdagens ombudmän, JO
Dnr 1.4.2-1297/2016
(Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

23 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-2743/2016
(Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 10 mars 2016

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade från den 13 april 2016

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 5 april 2016

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§10 Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2015

§11 Inhyrningsmedgivande för paviljongetablering samt inriktningsförslag om ombyggnation avseende Söderholmsskolan

§12 Ändringar och tillägg i delegationsordning för utbildningsnämnden

§13 Reviderade anvisningar för att utse årets lärare och lärarlag

§19 Förslag till föreskrifter avseende vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan

§21 Överklagandehänvisning för bidrag till fristående förskolor

§23 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan