Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-09-11

Sammanträde 2013-09-11

Datum
Klockan
13:30
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3

1 Delårsbokslut och budgetuppföljning 2 - BUP 2

KF
Att samtliga nämnder och styrelser åläggs att se till att genomföra de uppdrag som lagts under 2011-2013 med tillhörande medel senast mars 2014.

2 Delårsbokslut och budgetuppföljning för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

4 Borgen för bostadsfastigheter vid Västra Mörtnäs

5 Revisorernas granskning av överförmyndarnämnden

6 Yttrande över revisionsrapport - Prognosrutiner

7 Revisorernas granskning av handläggningsrutiner vid bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden

8 Ändring av inriktning av beslut i kommunfullmäktiges budget 2013 om medel till socialnämnden för yrkesvägledning.

KF
Att uppdra till SON att använda medel till yrkesvägledning enligt beslut i budget 2013.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Redovisning av planer mot budgetunderskott (UBS, SON, SPN, FNÄ, BMHN, VOS)

10 Redovisning av borgensåtaganden

11 Sammanträdestider 2014

12 Åtgärdsvalsstudie för väg 222 och 274 genom Nacka och Värmdö kommun

13 Ändring av valdistriktsindelning

14 Arvode till röstmottagare i 2014 års val

15 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

16 Vaxholms stad översiktsplan - utställningshandling

18 Folkinitiativ - Folkomröstning om ny skolorganisation

KF
Punkt tre i förslaget till beslut stryks.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Ändring av beräkning av parkeringsnorm för framtidens Gustavsberg

20 Kommunens medlemskap i intresseorganisationer mm

21 Tyresö kommun - avyttring av aktier i AB Vårljus

22 Bredbandsutbyggnad i Värmdö kommun

23 Förfrågningsunderlag telefoniupphandling