Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2014-06-10

Sammanträde 2014-06-10

Datum
Klockan
18:00
Plats

5 Kontoret informerar

6 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

15 Utreda trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i korsningen Gustavsbergsvägen - Gamla Skärgårdsvägen

17 Antagande av entreprenör för utbyggnad av VA i Stavsnäs

18 Upphandling avfallshämtning från öar i Värmdö kommun

§58 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§59 Kommundirektörens förlag till budget

§60 Utställning av detaljplan för Värmdö-Löknäs 1:4, Motorsportbana i Norshagen, Myttinge

§61 Antagande av detaljplan för del av Siggesta 1:5, Bolvikssopterminal, Värmdö kommun

§62 Antagande av detaljplan för del av Västerby 5:302, Nämdö, Värmdö kommun

§63 Antagande av detaljplaneändring för del av Gustavsberg 2:1, Lekplats Farstadal

§65 Utreda trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i korningen Gustavsbergsvägen ­ Gamla Skärgårdsvägen