Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2015-03-24

Sammanträde 2015-03-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Avdelningen informerar

- Utbildning för nämnden den 27 april i Värmdösalen

6 Kriterier för beslut om hastighetsbegränsning

7 Vinterväghållning och underhåll av vägar i kommunen

9 Delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

Redovisning av följande delegationsbeslut:

- Lokalhyresavtal Gula byggningen (15TEN/360)
- Nybyggnadskarta Hemmesta 11:506 (15TEN/205)

TEN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Öppna sammanträden i TEN

11 Ändring av nämndens sammanträdesdag i maj

Ordföranden föreslår nämnden att sammanträdet i maj flyttas till 12/5
TEN

12 Firmateckningsordning för tekniska nämnden

14 Verksamhetsberättelse 2014 för samhällsplaneringsnämnden

15 Beläggningsarbeten i Värmdö kommun 2015-2017

Handlingar delas ut på nämnden pga. sekretess.
TEN
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Antagande av entreprenör, Porslinkvarteren etapp 2

18 Brandlarm i kommunens verksamhetslokaler

21 Värmdö kommuns lokala trafikföreskrift om utökat tättbebyggt område inom Brunn

22 Översyn av lokala trafikföreskrifter

23 Lokal trafikföreskrift gällande 30km/h på Sollenkrokavägen inom Djurö

24 Lokal trafikföreskrift gällande 30km/h på Blekängsvägen

25 Lokal trafikföreskrift gällande 30km/h på Skärgårdsvägen vid Ösbyskolan

26 Lokal trafikföreskrift gällande 30km/h på del av Skärgårdsvägen

§10 Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut

§12 Kriterier för beslut om hastighetsbegränsning

§13 Vinterväghållning och underhåll av vägar i kommunen

§15 Öppna sammanträden i tekniska nämnden

§16 Ändring av nämndens sammanträdesdagar

§17 Firmateckningsordning för tekniska nämnden

§19 Verksamhetsberättelse 2014 för samhällsplaneringsnämnden

§20 Beläggningsarbeten i Värmdö kommun 2015-2017

§21 Antagande av entreprenör, Porslinkvarteren etapp 2

§23 Brandlarm i kommunens verksamhetslokaler

§26 Värmdö kommuns lokala trafikföreskrift om utökat tättbebyggt område

§27 Översyn av lokala trafikföreskrifter

§28 Lokal trafikföreskrift gällande 30km/h på Sollenkrokavägen inom Djurö

§29 Lokal trafikföreskrift gällande 30km/h på Blekängsvägen

§30 Lokal trafikföreskrift gällande 30km/h på Skärgårdsvägen vid Ösbyskolan

§31 Lokal trafikföreskrift gällande 30km/h på del av Skärgårdsvägen