Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2013-10-17

Sammanträde 2013-10-17

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

Före dagens sammanträde hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor kl Läs mer...15.30 - 16.00.

1 Frågor för beredning och information från kontoret

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2013 (A)

7 Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m fl (MP) (A)

8 Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv (PU Idf)

9 Områdesprogram för Blackebergsvägen. Inriktningsbeslut (PU) Bromma

10 Markanvisning för seniorbostäder inom del av fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Riksbyggen Ekonomisk Förening/Bonum seniorboende (PU) Bromma

11 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma med NCC Boende AB (PU) Bromma

12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Liljeholmen 1:1 i Gröndal med JM AB. Genomförandebeslut (PU) Hägersten-Liljeholmen

13 Markanvisning för skola inom fastigheten Vasastaden 1:118 samt Vasastaden 1:112 i Vasastaden till SISAB (PU) Norrmalm

14 Markanvisning inom delar av fastigheten Årsta 1:1 inom stadsutvecklingsområdet Årstafältet för bostäder till Gyllenforsen fastigheter KB samt för parkering till Stockholms Stads Parkering AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör

Dnr E2013-513-01579, E2013-513-00937
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Trafikverkets utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Frihamnen. Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU Sbk) Östermalm

16 Försenad upprustning av parken i Snösätra. Svar på skrivelse från Clara Lindblom (V) (PU)

17 Detaljplan för kv Mårtensdal i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Svar på remiss från stadsbyggnad-snämnden (SP)

18 Markanvisningstävlingar för miljöspetsområden (M&T)

19 Övergång till digital ärendehantering för exploaterings-nämnden (A)

Dnr E2013-050-01467 Bordlades den 26 september 2013, pkt 7 Förkortningar: A = Administration M&V = Mark och Värdering PU = Avdelning för projektutveckling SP = Stora Projekt M&T = Miljö och Teknik Tk = Gemensamt med trafikkontoret Sbk = Gemensamt med stadsbyggnadskontoret Fsk = Gemensamt med fastighetskontoret Mf = Gemensamt med miljöförvaltningen Idf = Gemensamt med idrottsförvaltningen KuF = Gemensamt med kulturförvaltningen SVAB = Gemensamt med Stockholm Vatten AB ...stdf = Gemensamt med respektive stadsdelsförvaltning P = Ärende med personalföreträdare * Beslut erfordras vid dagens sammanträde OJ = Omedelbar justering Exploateringskontoret Sida 4 (4) Exploateringskontoret Fleminggatan 4 Box 8189
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (129 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2013-010-00030

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2013-005-00036

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2013 Dnr E2013-112-00241

§7 Parkeringskostnaderna i bostadsproduktionen. Svar på skrivelse från Åke Askensten m fl (MP)

§8 Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv Dnr E2013-330-00931

§9 Områdesprogram för Blackebergsvägen. Inriktningsbeslut

§10 Markanvisning för seniorbostäder inom del av fastigheten Åkeshov 1:1 i Bromma till Riksbyggen Ekonomisk Förening/Bonum seniorboende Dnr E2011-513-00735

§11 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma med NCC Boende AB Dnr E2010-513-01443

§12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Liljeholmen 1:1 i Gröndal med JM AB. Genomförandebeslut Dnr E2009-513-00674

§13 Markanvisning för skola inom fastigheten Vasastaden 1:112 samt Vasastaden 1:118 i Vasastaden till SISAB Dnr E2012-513-01531

§14 Markanvisning inom delar av fastigheten Årsta 1:1 inom stadsutvecklingsområdet Årstafältet för bostäder till Gyllenforsen fastigheter KB samt för parkering till Stockholms Stads Parkering AB Dnr E2013-513-01579, E2013-513-00937

§15 Trafikverkets utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Frihamnen. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr E2013-330-01400

§16 Försenad upprustning av parken i Snösätra. Svar på skrivelse från Clara Lindblom (V) Dnr E2013-510-01658

§17 Detaljplan för kv Mårtensdal i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden Dnr E2011-513-01870

§18 Markanvisningstävlingar för miljöspetsområden Dnr E2013-513-01593

§19 Övergång till digital ärendehantering för exploateringsnämnden Dnr E2013-050-01467 Bordlades den 26 september 2013, § 7.