Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2014-05-27

Sammanträde 2014-05-27

Datum
Klockan
08:15
Plats
Hemmahamnen, Landsort, entréplanet, Hammarby Fabriksväg 67 (Tvärbanan - hållplats Sickla Kaj)

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 8 april 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Anmälan av ombildningsprocessen (S)

4 Erbjudanden till bostadsrättsföreningar om förvärv av tomträtterna Järflotta 2, Farsta och Råmärket 4, Svedmyra (S)

6 Arbetsordning för AB Familjebostäders styrelse (S)

7 Finansiell månadsrapport per 2014-03-31 för AB Familjebostäder (A)

8 Rapport tertial 1 och prognos 1 2014 (A)

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (A)

10 Kompletterande ägardirektiv - årsredovisning 2013/Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning (S)

11 Policy för resor i arbetet för AB Familjebostäder med dotterbolag (A)

12 Deltagande enheter i kvalitetsutmärkelsen 2014 (A)

13 Matavfallskampen - slutredovisning (K)

14 Lokaluthyrningen tertial 1 20- rapport (Fa)

15 Bostadsuthyrningen tertial 1 2014 - rapport (Fa)

16 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder kv Brevbäraren, Svedmyra (PuA)

17 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder Magelungs Strand, Farsta (PuA)

18 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder Sunneplan Dalarö 1, Farsta (PuA)

19 Rapport över AB Familjebostäders nyproduktion och ombyggnation med särskild redovisning av studentlägenheter 2014 (PuA)

20 Slutredovisning av upprustning projekt kv Roslagsbanan 5, Valhallavägen 55, Norra Djurgården (PuA)

21 Slutredovisning av upprustning projekt kv Ingenjören 7, Grindsgatan 54, Södermalm (PuA)

§1 Anmälan om protokolljustering

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan av ombildningsprocessen

§4 Erbjudanden till bostadsrättsföreningar om förvärv av tomträtterna till fastigheterna Järflotta 2 i Farsta och Råmärket 4 i Svedmyra Dnr 2014/0818-3.2.1

§6 Arbetsordning för AB Familjebostäders styrelse / Dnr 2014/1066-1.2.1

§7 Finansiell månadsrapport per 2014-03-31 för AB Familje-

§8 Rapport resultat Tertial 1 och prognos 1 för 2014 / Dnr 2014/1027-1.2.4

§9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv ­ Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050/Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel/Riktlinjer för idéburen stadsförbättring/ Dnr 2014/1021-1.1

§10 Kompletterande ägardirektiv ­ årsredovisning 2013 / Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning

§11 Policy för resor i arbetet för AB Familjebostäder med dotterbolag / Dnr 2014/0911-1.2.5

§12 Deltagande i kvalitetsutmärkelsen 2014 / Dnr 2014/1026-1.3

§13 Matavfallskampen - slutredovisning / Dnr 2014/1063-2.7.2

§14 Lokaluthyrningen tertial 1 2014 ­ rapport / Dnr 2014/0994-4.4.2

§15 Bostadsuthyrningen tertial 1 2014 - rapport / Dnr 2014/0872-4.2.1

§16 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Brevbäraren, Svedmyra / Dnr 2014/1040-3.2.3

§17 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i Magelungen Strand, Farsta / Dnr 2014/1043-3.2.3

§18 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i projekt Sunneplan och Dalarö 1, Farsta / Dnr 2014/0443-3-2-3

§19 Rapport av AB Familjebostäders nyproduktion och ombyggnation med särskild redovisning av studentlägenheter / Dnr 2014/1054-3.2.3

§20 Slutredovisning av upprustning projekt kv Roslagsbanan 5, Valhallavägen 55, Norra Djurgården / Dnr 2014/0533-3-2-4

§21 Slutredovisning av upprustning av kv Ingenjören 7, Grindsgatan 54, Södermalm / Dnr 2014/0532-3-2-3