Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-03-17

Sammanträde 2016-03-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Inkommet medborgarförslag

2 Medborgarförslag om jämställda vårdnadsutredningar

Beslutsärenden

3 Lekplats Kata Dalströms Gata

4 Öppna väggar, muralmålningar och andra gatukonstprojekt i Hägersten-Liljeholmen

5 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

Anmälningsärenden

6 Enheternas verksamhetsberättelser 2015

Dnr 524-2015-1.2.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
6 Tjutbilaga 01 Norra forskoleomrade VB 2015.pdf (568 kb) 6 Tjutbilaga 02 Sydvästra förskoleområdet VB 2015.pdf (436 kb) 6 Tjutbilaga 03 Östra forskoleomrade VB 2015.pdf (440 kb) 6 Tjutbilaga 04 Assistansenheten, VB 2015.pdf (615 kb) 6 Tjutbilaga 05 Barn- och ungdomsenheten, VB 2015.pdf (532 kb) 6 Tjutbilaga 06 Beställarenheten funktionsnedsättning, VB 2015.pdf (774 kb) 6 Tjutbilaga 07 Beställarenheten äldre, VB 2015.pdf (390 kb) 6 Tjutbilaga 08 Enheten för ekonomiskt bistånd, VB 2015.pdf (699 kb) 6 Tjutbilaga 09 Fruängens yrkesgrupp, VB 2015.pdf (604 kb) 6 Tjutbilaga 10 Glasade gången, VB 2015.pdf (639 kb) 6 Tjutbilaga 11 Hägerstens gruppbostäder, VB 2015.pdf (582 kb) 6 Tjutbilaga 12 Liljeholmens dagliga verksamhet, VB 2015.pdf (663 kb) 6 Tjutbilaga 13 Liljeholmens gruppbostäder, VB 2015.pdf (698 kb) 6 Tjutbilaga 14 Stöd- och aktivitetsenheten, VB 2015.pdf (679 kb) 6 Tjutbilaga 15 Vuxenenheten, VB 2015.pdf (661 kb) 6 Tjutbilaga 16 Västertorps dagliga verksamhet, VB 2015.pdf (576 kb) 6 Tjutbilaga 17 Årstadals gruppbostäder, VB 2015.pdf (566 kb) 6 Tjutbilaga 18 Axelsbergs vård- och omsorgsboende Vb 2015.pdf (538 kb) 6 Tjutbilaga 19 Axgårdens vård- och omsorgsboende Vb 2015.pdf (521 kb) 6 Tjutbilaga 20 Fruängsgårdens servicehus Vb 2015.pdf (509 kb) 6 Tjutbilaga 21 Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Vb 2015.pdf (448 kb) 6 Tjutbilaga 22 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst Vb 2015.pdf (545 kb) 6 Tjutbilaga 23 Trekantens servicehus Vb 2015.pdf (530 kb) 6 Tjutbilaga 24 Äldrestöd Vb 2015.pdf (369 kb) 6 Tjutbilaga 25 Administrativa avdelningen Vb 2015.pdf (466 kb) 6 Tjutbilaga 26 Samhällsplanering Vb 2015.pdf (535 kb)

7 Helhetssyn och tillgänglighet - Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport

8 Protokoll från pensionärsrådet

9 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

10 Protokoll från förvaltningsgruppen

11 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

13 Anmälan av tjänstemannabeslut

14 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsprognos för februari 2016 mejlas till nämnden
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

15 Upphandling av driften av Aspuddens parklek

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 266-2015-2.2.1

16 Nedläggning av faderskapsutredning

17 Nedläggning av faderskapsutredning

18 Nedläggning av faderskapsutredning

19 Nedläggning av faderskapsutredning

20 Nedläggning av faderskapsutredning

21 Nedläggning av faderskapsutredning

22 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 18 och 26 februari, 1, 3 och 10 mars 2016.

§1 Val av justerare och dag för justering

§5 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen

§6 Enheternas verksamhetsberättelser 2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
6 Tjutbilaga 01 Norra forskoleomrade VB 2015.pdf (568 kb) 6 Tjutbilaga 02 Sydvästra förskoleområdet VB 2015.pdf (436 kb) 6 Tjutbilaga 03 Östra forskoleomrade VB 2015.pdf (440 kb) 6 Tjutbilaga 04 Assistansenheten, VB 2015.pdf (615 kb) 6 Tjutbilaga 05 Barn- och ungdomsenheten, VB 2015.pdf (532 kb) 6 Tjutbilaga 06 Beställarenheten funktionsnedsättning, VB 2015.pdf (774 kb) 6 Tjutbilaga 07 Beställarenheten äldre, VB 2015.pdf (390 kb) 6 Tjutbilaga 08 Enheten för ekonomiskt bistånd, VB 2015.pdf (699 kb) 6 Tjutbilaga 09 Fruängens yrkesgrupp, VB 2015.pdf (604 kb) 6 Tjutbilaga 10 Glasade gången, VB 2015.pdf (639 kb) 6 Tjutbilaga 11 Hägerstens gruppbostäder, VB 2015.pdf (582 kb) 6 Tjutbilaga 12 Liljeholmens dagliga verksamhet, VB 2015.pdf (663 kb) 6 Tjutbilaga 13 Liljeholmens gruppbostäder, VB 2015.pdf (698 kb) 6 Tjutbilaga 14 Stöd- och aktivitetsenheten, VB 2015.pdf (679 kb) 6 Tjutbilaga 15 Vuxenenheten, VB 2015.pdf (661 kb) 6 Tjutbilaga 16 Västertorps dagliga verksamhet, VB 2015.pdf (576 kb) 6 Tjutbilaga 17 Årstadals gruppbostäder, VB 2015.pdf (566 kb) 6 Tjutbilaga 18 Axelsbergs vård- och omsorgsboende Vb 2015.pdf (538 kb) 6 Tjutbilaga 19 Axgårdens vård- och omsorgsboende Vb 2015.pdf (521 kb) 6 Tjutbilaga 20 Fruängsgårdens servicehus Vb 2015.pdf (509 kb) 6 Tjutbilaga 21 Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende Vb 2015.pdf (448 kb) 6 Tjutbilaga 22 Hägersten-Liljeholmens hemtjänst Vb 2015.pdf (545 kb) 6 Tjutbilaga 23 Trekantens servicehus Vb 2015.pdf (530 kb) 6 Tjutbilaga 24 Äldrestöd Vb 2015.pdf (369 kb) 6 Tjutbilaga 25 Administrativa avdelningen Vb 2015.pdf (466 kb) 6 Tjutbilaga 26 Samhällsplanering Vb 2015.pdf (535 kb)

§11 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

§13 Anmälan av tjänstemannabeslut

§14 Nämndens och förvaltningens frågor

Bilagor
14 1 Cirkulation rapporter till SDN.pdf (364 kb) 14 1 Energicentrums verksamhetsrapport protut.pdf (234 kb) 14 1 Energicentrums verksamhetsrapport tjut.pdf (232 kb) 14 1 Energicentrums verksamhetsrapport.pdf (929 kb) 14 1 Rapport Hållbara städer.pdf (2 058 kb) 14 2 Funktionshinderinspektörers årsrapport för 2015 Bilaga 2 Instruktion.pdf (32 kb) 14 2 Funktionshinderinspektörers årsrapport för 2015 Bilaga 3 Manual.pdf (273 kb) 14 2 Funktionshinderinspektörers årsrapport för 2015 Protokollsutdrag.pdf (240 kb) 14 2 Funktionshinderinspektörers årsrapport för 2015 Tjut.pdf (389 kb) 14 2 Funktionshinderinspektörers årsrapport för 2015.pdf (651 kb) 14 3 Arbetssituation handlingsplan Protokollsutdrag.pdf (111 kb) 14 3 Arbetssituation handlingsplan Tjänsteutlåtande.pdf (11 798 kb) 14 4 Delrapport_Arbete och försörjning_KSHS_Allas rätt till kunskap_Kortubildade i vuxenutbildning.pdf (784 kb) 14 4 Delrapport_Boende och stadsmiljö_KSHS_Från delad till enad stad_Översiktsplanering för social hållbarhet.pdf (523 kb) 14 4 Delrapport_Demokrati och trygghet_KSHS_Stad i samverkan_Stockholms stad och civilsamhället.pdf (763 kb) 14 4 Delrapport_Uppväxt och utbildning_KSHS_En skola där alla ska lyckas.pdf (938 kb) 14 5 Projektrapport idrott, kultur och mångfald slutgiltig.pdf (472 kb) 14 6 handlingsplan för att förbättra arbetssituation Bilaga OBS.pdf (735 kb) 14 6 handlingsplan för att förbättra arbetssituation protokoll.pdf (1 096 kb) 14 6 handlingsplan för att förbättra arbetssituation Tjut och bilaga.pdf (2 959 kb)

§15 Upphandling av driften av Aspuddens parklek

§16 -21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken. Sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL

§22 Överflyttning av vårdnd till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken. Sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll