Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-06-13

Sammanträde 2016-06-13

Datum
Klockan
14:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Dnr 107-1592/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:1 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att bada utan att bli antastade. RIII

Dnr 107-49/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:2 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade. RII

Dnr 107-50/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:4 av Anna König Jerlmyr (M) om trygghet från sexuella ofredanden i Stockholms offentliga miljöer. RIII

Dnr 107-83/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:7 av Anna König Jerlmyr (M) om stadens prioriteringar i Sverigeförhandlingen. RI

Dnr 107-86/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:8 av Per Ossmer (SD) om hur kostnaderna för ensamkommande påverkar Stockholms stads verksamhet. RI

Dnr 107-118/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:9 av Richard Bengtsson (L) om simhallsbristen i Stockholm. RIII

Dnr 107-131/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:10 av Richard Bengtsson (L) om stadens program för upphandling och inköp. RI

Dnr 107-132/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII

Dnr 107-133/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:12 av Hanna Gerdes (L) om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning. RIII

Dnr 107-137/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII

Dnr 107-138/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:14 av Markus Nordström (M) om inskränkningar av det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-140/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:15 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm. RIII

Dnr 107-141/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:16 av Erik Slottner (KD) om kriminella gatubarn. RI

Dnr 107-158/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:17 av Erik Slottner (KD) om avhysningar av barnfamiljer. RVI

Dnr 107-185/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:18 av Jan Jönsson (L) om Ross Tensta. RIV

Dnr 107-216/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

Dnr 107-217/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:21 av Jan Jönsson (L) om barn som far illa. RVI

Dnr 107-238/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:22 av Erik Slottner (KD) om samhällsinformation till ensamkommande barn och ungdomar. RVI

Dnr 107-245/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:23 av Rickard Wall (-) om förtätningens avigsidor. RII

Dnr 107-349/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII

Dnr 107-350/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:25 av Patrik Silverudd (L) om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor. RVI

Dnr 107-351/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:26 av Rickard Wall (-) om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott. RI

Dnr 107-352/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:27 av Dennis Wedin (M) om ungdomsbesök i äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-356/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI

Dnr 107-362/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:29 av Karin Ernlund (C) om Spårväg City och kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. RVII

Dnr 107-508/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:30 av Cecilia Brinck (M) om den lavinartade ökningen av klotter i Stockholm. RVII

Dnr 107-542/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:31 av Cecilia Brinck (M) om krav på företag som staden anlitar. RVI

Dnr 107-544/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:32 av Cecilia Brinck (M) om villkoren för fristående förskolor i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-545/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:33 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms stads inställning till Food trucks. RVII

Dnr 107-546/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:34 av Martin Westmont (SD) om äldres möjligheter att få en bostad på ett vård- och omsorgsboende. RVIII

Dnr 107-551/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr. 2016:35 av Sara Jendi Linder (M) om barngruppernas storlek. RIV

Dnr 107-604/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:36 av Martin Westmont (SD) om åtgärder mot hatbrotten som drabbar HBT-personer i förorten. RIX

Dnr 107-656/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:37 av Johan Nilsson (M) om Älvsjö som en del av Stockholms tillväxtmotor. RI

Dnr 107-665/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:38 av Sofia Modigh (KD) om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende. RVIII

Dnr 107-681/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:39 av Bo Sundin (M) om elitidrottsarenor. RIII

Dnr 107-685/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:40 av Joakim Larsson (M) om Stockholmshusens hyresnivå. RIX

Dnr 107-689/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:41 av Joakim Larsson (M) om Tekniska nämndhuset. RI

Dnr 107-690/2016 (Framställd 25/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2016:42 av Cecilia Brinck (M) om stadens sjuklöneansvar. RVIII

Dnr 107-712/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2016:43 av Cecilia Brinck (M) om den ökande sjukfrånvaron inom stadens verksamheter. RVIII

Dnr 107-713/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Nr 2016:44 av Sara Jendi Linder (M) om förutsättningarna för en likvärdig tillgång till specialsalar för Stockholms grundskoleelever. RIV

Dnr 107-714/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Nr 2016:45 av Rickard Wall (-) om ledighet under muslimska högtider. RIV

Dnr 107-715/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Nr 2016:46 av Rickard Wall (-) om bidéer i nybyggen av bostäder. RIX

Dnr 107-716/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Nr 2016:47 av Margareta Haglund (SD) om lärare på stadens skolor. RIV

Dnr 107-757/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Nr 2016:48 av Margareta Haglund (SD) om tryggheten på stadens skolor. RIV

Dnr 107-759/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

54 Utl. 2016:85. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad

55 Utl. 2016:86. Frihamnen i Norra Djurgårdsstaden

Utredningsbeslut
Dnr 123-2058/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2016:92. Hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader inom fastighetsnämndens bestånd

Ersätter "Byggnadsminnesförklaring - Policy för Stockholms stads egna byggnader" (Dnr 403/92)
Förslag från fastighetsnämnden och kulturnämnden
Dnr 313-602/2014

57 Utl. 2016:93. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2015, som inte behandlats av kommunstyrelsen

58 Utl. 2016:94. Överenskommelse om exploatering med försäljning inom kvarter Jackproppen, Östermalm med Byggnadsfirman Erik Wallin AB samt nyttjanderätt för parklek till fastighetsnämnden

Genomförandebeslut
Dnr 123-744/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

59 Utl. 2016:95. Överenskommelse om exploatering med försäljning för kontor inom del av Hammarbyhöjden 1:1 m.m. (Hus 1) i Södra Hammarbyhamnen med Remulus Svealand 5 AB (Skanska Fastigheter AB)

Hemställan från exploateringsnämnden om tilläggsöverenskommelser avseende exploatering med försäljning
Dnr 123-1867/2015, 123-747/2016

60 Utl. 2016:96. Arvodering av förtroendevald

Rotel I+III

61 Utl. 2016:97. Fullstor idrottshall i Hjorthagen

Rotel I+IV

63 Utl. 2016:99. Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) förvärv av samtliga aktier i Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 i Liljeholmen (utveckling av skollokaler)

Rotel I+IX

64 Utl. 2016:100. AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Kristinebergs slott 10, Kungsholmen

Rotel II

65 Utl. 2016:87. Överlåtelse av arkiverade handlingar - Marionetteatern

Hemställan från Stockholms Stadsteater AB
Dnr 109-2069/2015

66 Utl. 2016:101. Detaljplan för del av Hammarby sjöstad, Mårtensdal 6 m.m., i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, dp 2012-02448-54

Rotel V

67 Utl. 2016:102. Taxa för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Dnr 105-583/2016Rotel VII

68 Utl. 2016:103. Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering

Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering
Antagande och genomförandebeslut
Förslag från trafiknämnden
Dnr 171-672/2016

Bordlagda motioner

69 Utl. 2016:42. Ett ungdomsundantag i biståndsnormen

Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI
Dnr 106-1027/2015

70 Utl. 2016:43. Laddstolpar

Motion (2015:47) av Lars Jilmstad (M). RVII
Dnr 106-1031/2015

71 Utl. 2016:44. Det ska bli lättare att få plats på servicehus

Motion (2015:17) av Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (båda L). RVIII
Dnr 106-582/2015

72 Utl. 2016:57. Framkomlighet

Motion (2015:65) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-1473/2015

73 Utl. 2016:58. Verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum

Motion (2015:59) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck
(båda M). RI
Dnr 106-1381/2015

74 Utl. 2016:59. Utveckling av Brunkebergstorg

Motion (2015:48) av Henrik Sjölander (M). RI
Dnr 106-1032/2015

75 Utl. 2016:60. Dome of Visions

Motion (2015:67) av Anna König Jerlmyr och Henrik Sjölander (båda M). RI
Dnr 106-1565/2015

76 Utl. 2016:61. Samlad utvecklingsstrategi för City för att stoppa ogenomtänkta förändringar

Motion (2015:50) av Lotta Edholm och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1068/2015

77 Utl. 2016:62. Stadsodling

Motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M). RII
Dnr 106-1342/2015

78 Utl. 2016:63. Sommarlovsentreprenörer

Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-). RIII
Dnr 106-873/2015

79 Utl. 2016:64. Ett breddat utbud av feriejobb

Motion (2015:14) av Jan Jönsson (L). RIII
Dnr 106-535/2015

80 Utl. 2016:65. Upphandling av stadens gymverksamhet

Motion (2015:62) av Bo Sundin (M). RIII
Dnr 106-1455/2015

81 Utl. 2016:66. Extra jobbstimulans

Motion (2015:42) av Gulan Avci och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RVI
Dnr 106-930/2015

82 Utl. 2016:77. Tillåt ombildningar i ytterstaden

Motion (2015:56) av Joakim Larsson (M). RI IX
Dnr 106-1321/2015

83 Utl. 2016:78. Utveckling av statens fastigheter

Motion (2015:54) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-1319/2015

84 Utl. 2016:79. Ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd

Motion (2015:76) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RVIII
Dnr 106-1648/2015

85 Utl. 2016:80. Ta krafttag mot våldsbejakande extremism

Motion (2015:43) av Lotta Edholm och Joar Forsell (båda L). RI
Dnr 106-931/2015

86 Utl. 2016:81. Förebyggande arbete mot islamistisk extremism

Motion (2015:21) av Erik Slottner (KD). RI
Dnr 106-667/2015

87 Utl. 2016:82. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Motion (2015:46) av Bo Sundin (M). RI
Dnr 106-1030/2015

88 Utl. 2016:83. 08-dagen

Motion (2015:52) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-1282/2015

89 Utl. 2016:84. Värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm

Motion (2015:79) av Richard Bengtsson och Rasmus Jonlund
(båda L). RIII
Dnr 106-1689/2015

Nya motioner

90 Utl. 2016:88. Evert Taubes terrass

Motion (2015:55) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-1320/2015

91 Utl. 2016:89. Utred bäst lämpliga förvaltningsform för kultur-gårdarna

Motion (2015:77) av Richard Bengtsson (L). RI+IX
Dnr 106-1686/2015

92 Utl. 2016:90. Melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016

Motion (2015:64) av Anna König Jerlmyr och Sophia Granswed (båda M). RI
Dnr 106-1457/2015

93 Utl. 2016:91. Kartläggning av islamism

Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-). RVI
Dnr 106-896/2015

94 Utl. 2016:104. Sovmorgon för Stockholms elever

Motion (2015:53) av Karin Ernlund (C). RIV
Dnr 106-1283/2015

95 Utl. 2016:105. Central rättning av nationella prov

Motion (2015:74) av Jennyfer Redin (M). RIV
Dnr 106-1600/2015

96 Utl. 2016:106. Inrättande av jourskolor

Motion (2015:33) av Maria Danielsson (-). RIV
Dnr 106-874/2015

97 Utl. 2016:107. Ta fram strategi för hur förvaltningar och bolag kan flytta till ytterstaden

Motion (2015:13) av Lotta Edholm (L). RI
Dnr 106-534/2015

98 Utl. 2016:108. Upprättandet av ett minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock

Motion (2015:10) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RII
Dnr 106-446/2015

99 Utl. 2016:109. Motion om att som försöksverksamhet erbjuda en grupp manliga EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

Motion (2015:89) av Rickard Wall (-). RIII
Dnr 106-2020/2015

100 Utl. 2016:110. Ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek

Motion (2015:61) av Lotta Edholm (L). RIV
Dnr: 106-1383/2015

101 Utl. 2016:111. Införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

Motion (2015:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RVI
Dnr 106-647/2015
Kungörelse med föredragningslista och handlingar finns tillgängliga via Insyn, insynsverige.se/stockholm-kf, på stadens intranät och på Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se.

Anmäl snarast förhinder att delta till ditt partikansli och till kommun-fullmäktiges/kommunstyrelsens kansli (tel. 508 29 129).
12

§2 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 63 för år 2015 samt nr 1 och 2 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160613.pdf (201 kb)

§3 Interpellation om trygghet från sexuella ofredanden i Stockholms offentliga miljöer (nr 2016:4)

§4 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 7 - 48 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20160613.pdf (204 kb)

§5 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkt 102 - 107 på föredragningslistan före punkt 48.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20160613.pdf (201 kb)

§6 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:49 av Ann-Katrin Åslund (L) om stadens utbildningsförvaltnings och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings flytt till Tensta. RI
Dnr 107-973/2016
2. Nr 2016:50 av Lars Jilmstad (M) om underskotten i Farsta stadsdelsnämnd. RI
Dnr 107-974/2016
3. Nr 2016:51 av Joakim Larsson (M) om Stockholms ökande låneskuld. RI
Dnr 107-975/2016
4. Nr 2016:52 av Bo Arkelsten (M) om underskotten i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. RI
Dnr 107-976/2016
5. Nr 2016:53 av Sara Jendi Linder (M) om trygghet i skolan. RIV
Dnr 107-977/2016
6. Nr 2016:54 av Christina Elffors-Sjödin (M) om uppföljning av familjehemsplaceringar. RVI
Dnr 107-978/2016

Beslut
1. Interpellationerna får ställas.
2. Interpellationerna bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20160613.pdf (201 kb)

§11 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2016-06-13

§12 Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbana Norr Kistagrenen inom Stockholms stad (Utl. 2016:85)

§13 Frihamnen i Norra Djurgårdsstaden (Utl. 2016:86)

Utredningsbeslut
Dnr 123-2058/2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§13_prot_20160613.pdf (206 kb)

§14 Hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader inom fastighetsnämndens bestånd (Utl. 2016:92)

Ersätter "Byggnadsminnesförklaring ­ Policy för Stockholms stads egna byggnader" (Dnr 403/92)

Förslag från fastighetsnämnden och kulturnämnden

Dnr 313-602/2014

§15 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 juli 2015, som inte behandlats av kommunstyrelsen (Utl. 2016:93)

§16 Överenskommelse om exploatering med försäljning inom kvarter Jackproppen, Östermalm med Byggnadsfirman Erik Wallin AB samt nyttjanderätt för parklek till fastighetsnämnden (Utl. 2016:94)

Genomförandebeslut
Dnr 123-744/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20160613.pdf (202 kb)

§17 Överenskommelse om exploatering med försäljning för kontor inom del av Hammarbyhöjden 1:1 m.m. (Hus 1) i Södra Hammarbyhamnen med Remulus Svealand 5 AB (Skanska Fastigheter AB) (Utl. 2016:95)

Hemställan från exploateringsnämnden om tilläggsöverenskommelser avseende exploatering med försäljning
Dnr 123-1867/2015, 123-747/2016

§18 Arvodering av förtroendevald (Utl. 2016:96)

§19 Fullstor idrottshall i Hjorthagen (Utl. 2016:97)

§21 Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) förvärv av samtliga aktier i Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 i Liljeholmen (utveckling av skollokaler) (Utl. 2016:99)

§22 AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Kristinebergs slott 10, Kungsholmen (Utl. 2016:100)

§23 Överlåtelse av arkiverade handlingar­ - Marionetteatern (Utl. 2016:87)

Hemställan från Stockholms Stadsteater AB
Dnr 109-2069/2015

§24 Detaljplan för del av Hammarby sjöstad, Mårtensdal 6 m.m., i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen, dp 2012-02448-54 (Utl. 2016:101)

§25 Taxa för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och ändring av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente (Utl. 2016:102)

Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden
Dnr 105-583/2016

§26 Parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering (Utl. 2016:103)

§27 Bordläggning av ärenden

Utlåtande 2016:42 - 2016:44, 2016:57 - 2016:66, 2016:77 - 2016:84, 2016:88 - 2016:91 samt 2016:104 - 2016:111 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§27_prot_20160613.pdf (201 kb)

§28 Nya motioner

Nya motioner

Under tiden den 17 maj 2016 - 13 juni 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:66) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg-Palmqvist (båda L) om jämlik tillgång till valfrihet
Dnr 106-980/2016
2. Motion (2016:67) av Ann-Katrin Åslund (L) om hälsofrämjande insatser för äldre
Dnr 106-981/2016
3. Motion (2016:68) av Ann-Katrin Åslund (L) om att låta äldre välja form för nattillsyn
Dnr 106-982/2016
4. Motion (2016:69) av Patrik Silverudd (L) om tillgängliga konferenslokaler
Dnr 106-985/2016
5. Motion (2016:70) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L) om trygghetsinventering av stadens fysiska miljö
Dnr 106-988/2016
6. Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) om ett tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm
Dnr 106-991/2016
7. Motion (2016:72) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L) om stadens projekt med modulhus
Dnr 106-984/2016
8. Motion (2016:73) av Frida Johansson Metso (L) om ett samlat grepp om stadens arbete med tolkning
Dnr 106-986/2016
9. Motion (2016:74) av Joakim Larsson (M) om inrättande av ett finanspolitiskt råd i Stockholms stad
Dnr 106-987/2016
10. Motion (2016:75) av Joakim Larsson (M) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm
Dnr 106-989/2016
11. Motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M) om Sport Campus Sweden
Dnr 106-990/2016
12. Motion (2016:77) av Kristina Lutz och Johan Nilsson (båda M) om att säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättning
Dnr 106-1028/2016
13. Motion (2016:78) av Johanna Sjö (M) om psykisk ohälsa ett växande problem - Stockholm behöver en stark samlad stadsövergripande strategi för att kunna göra skillnad
Dnr 106-1029/2016
14. Motion (2016:79) av Ulla Hamilton (M) om etablering av företagshotell i Slakthusområdet
Dnr 106-1030/2016
15. Motion (2016:80) av Ulla Hamilton (M) om att etablera "One stop shop" för arbetskraftsinvandring i Stockholm
Dnr 106-1031/2016
16. Motion (2016:81) av Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M) om utveckling av Vanadislunden med omnejd
Dnr 106-1032/2016
17. Motion (2016:82) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C) om möjlighet för medborgare och företag att bidra till stadsmiljön
Dnr 106-1033/2016
18. Motion (2016:83) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C) om elcykelns krav på cykelinfrastrukturen
Dnr 106-1034/2016
19. Motion (2016:84) av Jonas Naddebo och Stina Bengtsson (båda C) om säker och trygg cykelinfrastruktur
Dnr 106-1035/2016
20. Motion (2016:85) av Rickard Wall (-) om upprättelse för barnbrudar i Stockholm
Dnr 106-1036/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20160613.pdf (206 kb)