Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2016-03-08

Sammanträde 2016-03-08

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

5 Förslag till nya riktlinjer och bedömningsgrunder för utvecklingsstöd

6 Remissvar på remissen om Överlåtelse av arkiverade handlingar - Marionetteatern

7 Svar på motion om att demokratisäkra stöd till föreningar

8 Svar på motion om att utreda bäst lämpliga förvaltningsformer för kulturgårdarna

9 Svar på motion om melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016

12 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/28/2016

§4 Biblioteksplan 2016-2020 Dnr 1.1/2591/2015

§5 Förslag till nya riktlinjer och bedömningsgrunder för utvecklingsstöd Dnr 6.1/126/2016

§6 Remissvar på remissen om Överlåtelse av arkiverade handlingar- Marionetteatern Dnr 1.1/516/2016

§7 Svar på motion om att demokratisäkra stöd till föreningar Dnr 1.1/520/2016

§8 Svar på motion om att utreda bäst lämpliga förvaltningsformer för kulturgårdarna Dnr 6.1/4328/2015

§9 Svar på motion om melodifestival för hemlösa i samband med Eurovision Song Contest i Stockholm 2016 Dnr 1.1/4175/2015

§10 Svar på skrivelöse om kommunens uppföljningsansvar Dnr 1.1/4405/2015

§11 Svar på skrivelse om låt Eurovision-festen sätta ljuset också på de musiker som tystats Dnr 1.1/3259/2015

§12 Information och övriga frågor