Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, samt minnesanteckningar från rådets möte med presidiet

8 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen

9 Riktad tillsyn oljecistern 2014, Redovisning av miljöförvaltningens rapport

10 Årsrapport 2014, Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor

11 Remiss av underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat. Remiss från KS.

12 Förvaltningen för utbyggd tunnelbanas (FUT) samråd om Järnvägsplan inkl MKB och tillståndsansökan enligt miljöbalken inkl MKB för utbyggnaden av tunnelbanan sträckan Akalla-Barkarby. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting

13 Tillsynsrapport för spårtrafik 2015 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

14 Elbilsupphandlingen - slutredovisning

16 Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2014

17 Tillsynsrapport 2014 - avfallsbranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport

18 Tillsynsrapport 2014 - Grafiska branschen

20 Miljön i Stockholm 2015 - Tillstånd och utveckling

21 Ansökan om EU-medel för kemikalieprojekt NonHazCity

22 Beslut om tillfälliga evenemangstider, Järva MC

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen Dnr 2015-6747

§9 Riktad tillsyn oljecistern 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-16906

§10 Årsrapport 2014 - Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor Dnr 2015-4625

§11 Remiss av underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2015-006634

§12 Förvaltningen för utbyggd tunnelbanas (FUT) samråd om Järnvägsplan inkl MKB och tillståndsansökan enligt miljöbalken inkl MKB för utbyggnaden av tunnelbanan sträckan Akalla-Barkarby. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Remiss från förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Dnr 2015-6818

§13 Tillsynsrapport för spårtrafik 2014 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2015-7299

§14 Elbilsupphandlingen ­ slutredovisning Dnr 2010-11213

§16 Årlig tillsynsrapport för energianläggningar 2014 Dnr 2015-7064

§17 Tillsynsrapport 2014 ­ avfallsbranschen Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2015-007096

§18 Tillsynsrapport 2014 ­ Grafiska branschen Dnr 2015-007244

§20 Miljön i Stockholm 2015 ­ En rapport om stadens miljötillstånd och miljöutveckling det senaste decenniet Dnr 2015-7128

§21 Ansökan om EU-medel för kemikalieprojekt NonHazCity Dnr 2015-2358

§22 Beslut om tillfälliga evenemangstider, Järva MC Dnr 2015-004493

§23 Förvaltningschefens information