Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information om stadens arbete mot ett demokratisk Läs mer...t hållbart Stockholm av direktör Annika Hjelm, kansliet för mänsliga rättigheter och demokratiutveckling, Sandra Lind och Josef Elveskog, Östermalms stadsdelsförvaltning.

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag - Träfflokal för psykiskt funktionsnedsatta

Beslutsärenden

3 Partiell revidering av delegationsordningen

4 Ny parklek i Norra Djurgårdsstaden (Jackproppen 1) - genomförandeärende

5 Ny förskola i Norra Djurgårdsstaden (Gasverket västra, hus 11) - genomförandeärende

6 Gustav Adolfparkens parklek

7 Cannabisprojektet 2015

Remissärenden

8 Tiggeriförbud - ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:12) av Maria Danielsson m.fl. (SD)
Dnr 2015-274-1.5.1. (Omedelbar justering)

9 Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:9) av Anna König Jerlmyr (M) och Andrea Ström (M)
Dnr 2015-279-1.5.1. (Omedelbar justering)

10 Detaljplan för Repslagaren 37 i stadsdelsen Östermalm- Dp 2014-10799

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2015-368-1.5.3. (Omedelbar justering)

11 Detaljplan för Jackproppen 1 i stadsdelen Hjorthagen - Dp 2013-13780

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2015-384-1.5.3. (Omedelbar justering)

12 Föreskrifter om anmälan för samråd samt konsekvensutredning, Kungliga nationalstadsparken

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2015-399-1.5.1. (Omedelbar justering)

13 Breddat utbud av feriejobb

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:14) av Jan Jönsson (FP)
Dnr 2015-376-1.5.1. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

14 Månadsrapporter 2015

15 Anmälan av Årsrapport 2014 - Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor

16 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2014

17 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

18 Anmälan av promemoria 2015-08-27 med förteckning av inkommande brev, skrivelser m.m.

19 Information av stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

21 Upphandling av matlådor - Hemtjänst Östermalm

Dnr 2015-371-2.2.2. (Utsändes senare)

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 st föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2015-06-04 och 2015-07-02

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag -­ Träfflokal för psykiskt

§3 Partiell revidering av delegationsordningen

§4 Ny parklek i Norra Djurgårdsstaden (Jackproppen 1) - genomförandeärende­

§5 Ny förskola i Norra Djurgårdsstaden (Gasverket västra, hus 11) - genomförandeärende

§6 Gustav Adolfparkens parklek

§7 Cannabisprojektet 2015

§8 Tiggeriförbud ­- ändring av stadens allmänna

§9 Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum

§10 Detaljplan för Repslagaren 37 i stadsdelsen Östermalm- Dp 2014-10799

§11 Detaljplan för Jackproppen 1 i stadsdelen Hjorthagen - Dp 2013-13780

§12 Föreskrifter om anmälan för samråd samt konsekvensutredning, Kungliga nationalstadsparken

§15 Anmälan av Årsrapport 2014 - Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor

§16 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2014

§17 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§18 Anmälan av promemoria 2015-08-27 med förteckning av inkommande brev, skrivelser m.m.

§19 Information av stadsdelsdirektören

§21 Upphandling av matlådor -­ Hemtjänst Östermalm

§22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll