Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-15

Sammanträde 2015-12-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden till allmänheten inleds med information om verksamhetsplan 2016 av förvaltningen.

1 Val av justerare och dag för justering

* Upprop och närvaroregistrering
* Val av protokollsjusterare
* Tid för protokollsjustering
* Anmälan av föregående protokoll
* Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag - om gatukonst

3 Svar på medborgarförslag - om plantering av fruktträd och bärbuskar i Tessinparken

5 Samverkan inom mottagandet av ensamkommande barn

Dnr 2015-750-1.1. (Påskrivet ärende samt MBL protokoll dukas vid sammanträdet)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Rio vård- och omsorgsboende

7 Verksamheter på entreprenad och upphandlingsprocesser

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L)
Dnr 2015-653-1.1.

8 Framkomlighetsproblem som konsekvens av indragning av busshållplatser

Svar på skrivelse från Föreningen Ekhagen
Dnr 2015-616-1.2.3.

10 Föreningsbidrag till SPF Väntjänst på Östermalm

11 Ansökan om föreningsbidrag till Föreningen Föräldravandring på Östermalm

13 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016

Remissärenden

14 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Koluman Invest AB

Dnr 2015-637-1.5.2. (Omedelbar justering)

15 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Abraham & Erol AB

Dnr 2015-669-1.5.2. (Omedelbar justering)

16 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Gamsam AB

Dnr 2015-674-1.5.2. (Omedelbar justering)

17 Samlad utvecklingsstrategi för City för att stoppa ogenomtänkta förändringar

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:50) av Lotta Edholm (L) och Björn Ljung (L)
Dnr 2015-534-1.5.3.

18 Cykelbana på Värtavägen - reviderat genomförandebeslut

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2015-623-1.5.3.

19 Plan för säkra och trygga skolvägar

Remiss från trafikkontoret
Dnr 2015-635-1.5.3. (Omedelbar justering)

20 Äldre och förskolan

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion (2015:51) av Maria Danielsson (SD)
Dnr 2015-583-1.5.1.

Anmälningsärenden

21 Månadsrapport november 2015

22 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen

23 Anmälan av rapport om bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, nr 6 2015

24 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

25 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

26 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

27 Anmälan av promemoria 2015-12-15 med förteckning av inkommande brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

28 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Anmälningsärenden

31 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Svar på medborgarförslag -­ om gatukonst

§3 Svar på medborgarförslag - om plantering av fruktträd

§5 Samverkan inom mottagandet av ensamkommande barn

§6 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Rio vård- och omsorgsboende

§7 Verksamheter på entreprenad och upphandlingsprocesser

§8 Framkomlighetsproblem som konsekvens av indragning av busshållplatser

§10 Föreningsbidrag till SPF Väntjänst på Östermalm

§11 Ansökan om föreningsbidrag till Föreningen Föräldravandring på Östermalm

§13 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016

§14 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Koluman Invest AB

§15 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Abraham & Erol AB

§16 Yttrande avseende alkoholserveringstillstånd till Gamsam AB

§17 Samlad utvecklingsstrategi för City för att stoppa ogenomtänkta förändringar

§18 Cykelbana på Värtavägen - reviderat genomförandebeslut

§19 Plan för säkra och trygga skolvägar

§22 Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap 36 § kommunallagen

§23 Anmälan av rapport om bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, nr 6 2015

§24 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§25 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§26 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§27 Anmälan av promemoria 2015-12-15 med förteckning av inkommande brev, medborgarförslag, skrivelser m.m.

§28 Information från stadsdelsdirektören

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

§31 Anmälan av sociala delegationens protokoll