Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-31

Sammanträde 2019-01-31

Datum
Klockan
Plats

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 12/2018-12-18, § 15-§ 41

4 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 1/2019-01-02

Medborgarförslag

5 Synliggör att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler, dnr 1.2.4./963-2018

Svar på medborgarförslag

6 Förbättringsförslag för hundrastområdet i Bredäng, dnr 1.2.4./350-2018

7 Sätt upp en bom på vägen ner mot Skärholmens gård, Fiskarfjärdens båtklubb och Skärholmens brygga, dnr 1.2.4./571-2018

9 Månadsrapport per november 2018, dnr 1.2.1./993-2018

10 Skolchef till förskoleverksamheten, dnr 1.1./1002-2018

11 Rapport från arbetet med ett ökat valdeltagande, dnr 1.2.1./947-2017

Anmälningsärenden

12 Svar på remiss genom kontorsyttrande: Inbjudan till dialog och samverkan kring spår- och busstrafik i kommande trafikaffärer med trafikstart 2021, dnr 1.5.3./809-2018

13 Svar på remiss genom kontorsyttrande: Förslag till handlingsplan för minskad spridning av mikroplast, dnr 1.5.3./859-2018

14 Svar på remiss genom kontorsyttrande: Granskning av planärende Måsholmen 21 i stadsdelen Skärholmen, dnr 1.5.3./935-2018

15 Uppförande av paviljonger, tidsbegränsat lov, dnr 1.5.3./1010-2018

16 Markanvisning för förskolor inom fastigheten Skärholmen 2:1 mfl i Skärholmen till SISAB, dnr 1.6./962-2018

17 Yttrande till Spelinspektionen ang. restaurang Al-Pasha, Skärholmen, dnr 1.4./968-2018

18 Yttrande till Spelinspektionen ang. restaurang Pitcher´s, Skärholmen, dnr 1.4./969-2018

Protokoll

19 Protokoll från:

a. Förvaltningsgruppen 2018-12-13
b. Gruppledarmöte 2018-12-18
c. Pensionärsrådet 2019-01-24
Dukas till sammanträdet
d. Rådet för funktionshinderfrågor 2019-01-25
Dukas till sammanträdet
e. Pensionärsrådet 2018-12-06
f. Skärholmens råd för funktionshinderfrågor 2018-12-07

20 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm.

Handlingarna i pärmen utsänds inte utan finns att läsa i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Balanslista uppdrag SDN 2/2019-01-31, dnr 1.2.1./001-2019

§12 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§13 Godkännande av dagordning

§14 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 12/2018-12-18, § 11-§ 33

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 1/2019-01-02

§16 Synliggör att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i kommunala lokaler - medborgarförslag

§17 Förbättringsförslag för hundrastområdet i Bredäng

§18 Sätt upp en bom på vägen ner mot Skärholmens gård, Fiskarfjärdens båtklubb och Skärholmens brygga

§21 Skolchef till förskoleverksamheten

§22 Rapport från arbetet med ett ökat valdeltagande

§23 Svar på remiss genom kontorsyttrande: Inbjudan till dialog och samverkan kring spår- och busstrafik i kommande trafikaffärer med trafikstart 2021

§24 Svar på remiss genom kontorsyttrande: Förslag till handlingsplan för minskad spridning av mikroplast

§25 Svar på remiss genom kontorsyttrande: Granskning av planärende Måsholmen 21 i stadsdelen Skärholmen

§26 Uppförande av paviljonger, tidsbegränsat lov

§27 Markanvisning för förskolor inom fastigheten Skärholmen 2:1 mfl i Skärholmen till SISAB

§28 Yttrande till Spelinspektionen ang. restaurang Al-Pasha, Skärholmen

§29 Yttrande till Spelinspektionen ang. restaurang Pitcher´s, Skärholmen

§31 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§32 Balanslista uppdrag SDN 2/2019-01-31

§33 Tillägg till styrande dokument om diskriminering