Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2017-02-06

Sammanträde 2017-02-06

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

6 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i Skärholmen (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

7 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Algoritmen, Hagastaden (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

8 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Sandaletten i Älvsjö (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

9 Genomförandebeslut gällande SISAB:s om-, till- och nybyggnad av grund- och förskola på fastigheten Resedan 2, Vasa Real (Utskickat, SEKRETESS bilaga 3)

11 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
11 Bilaga 10a remissvar hearing för bättre företagsklimat.pdf (652 kb) 11 Bilaga 10b motion.pdf (83 kb) 11 Bilaga 11a remissvar One stop shop.pdf (632 kb) 11 Bilaga 11b motion.pdf (111 kb) 11 Bilaga 12a remissvar företagshotell Slakthusområdet.pdf (538 kb) 11 Bilaga 12b motion.pdf (111 kb) 11 Bilaga 13a remissvar översiktsplan för Stockholms stad.pdf (7 166 kb) 11 Bilaga 13b remiss.pdf (7 622 kb) 11 Bilaga 13c remissbilaga konsekvensbeskrivning.pdf (7 140 kb) 11 Bilaga 13d remissbilaga riksintressen.pdf (1 350 kb) 11 Bilaga 14 Projektrapport nr 8_2016_ Lokalförsörjning forskola och skola.pdf (583 kb) 11 Bilaga 15 Projektrapport nr 9_2016_ Stadens investeringar.pdf (526 kb) 11 Bilaga 1a remissvar program mot våld....pdf (836 kb) 11 Bilaga 1b remiss program mot våld....pdf (3 215 kb) 11 Bilaga 1c remissbilaga.pdf (346 kb) 11 Bilaga 1d remissbilaga.pdf (716 kb) 11 Bilaga 2a remissvar kvalitetsutveckling.pdf (3 434 kb) 11 Bilaga 2b remiss.pdf (26 kb) 11 Bilaga 2c remissbilaga.pdf (90 kb) 11 Bilaga 3a remissvar Grönare Stockholm.pdf (2 967 kb) 11 Bilaga 3b remiss.pdf (62 kb) 11 Bilaga 4a trygghetsinventering av stadens fysiska miljö.pdf (3 335 kb) 11 Bilaga 4b motion.pdf (95 kb) 11 Bilaga 5a remissvar Uggleviksreservoaren.pdf (1 360 kb) 11 Bilaga 5b motion.pdf (65 kb) 11 Bilaga 6a remissvar skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättningar (1).pdf (1 258 kb) 11 Bilaga 6b motion.pdf (103 kb) 11 Bilaga 7a remissvar stadens projekt med modulhus.pdf (305 kb) 11 Bilaga 7b motion.pdf (126 kb) 11 Bilaga 8a remissvar övernattningslokaler för föreningsliv.pdf (126 kb) 11 Bilaga 8b remiss.pdf (502 kb) 11 Bilaga 9a remissvar Vision 2040.pdf (2 334 kb) 11 Bilaga 9b remiss.pdf (253 kb) 11 Bilaga 9c remissbilaga.pdf (5 130 kb)

12 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§6 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i Skärholmen

§7 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder m.m. i kv. Algoritmen, Hagastaden

§8 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Sandaletten i Älvsjö

§9 Genomförandebeslut gällande SISAB:s om-, till- och nybyggnad av grund- och förskola på fastigheten Resedan 2, Vasa Real

§11 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
11 Bilaga 10a remissvar hearing för bättre företagsklimat.pdf (652 kb) 11 Bilaga 10b motion.pdf (83 kb) 11 Bilaga 11a remissvar One stop shop.pdf (632 kb) 11 Bilaga 11b motion.pdf (111 kb) 11 Bilaga 12a remissvar företagshotell Slakthusområdet.pdf (538 kb) 11 Bilaga 12b motion.pdf (111 kb) 11 Bilaga 13a remissvar översiktsplan för Stockholms stad.pdf (7 166 kb) 11 Bilaga 13b remiss.pdf (7 622 kb) 11 Bilaga 13c remissbilaga konsekvensbeskrivning.pdf (7 140 kb) 11 Bilaga 13d remissbilaga riksintressen.pdf (1 350 kb) 11 Bilaga 14 Projektrapport nr 8_2016_ Lokalförsörjning forskola och skola.pdf (583 kb) 11 Bilaga 15 Projektrapport nr 9_2016_ Stadens investeringar.pdf (526 kb) 11 Bilaga 1a remissvar program mot våld....pdf (836 kb) 11 Bilaga 1b remiss program mot våld....pdf (3 215 kb) 11 Bilaga 1c remissbilaga.pdf (346 kb) 11 Bilaga 1d remissbilaga.pdf (716 kb) 11 Bilaga 2a remissvar kvalitetsutveckling.pdf (3 434 kb) 11 Bilaga 2b remiss.pdf (26 kb) 11 Bilaga 2c remissbilaga.pdf (90 kb) 11 Bilaga 3a remissvar Grönare Stockholm.pdf (2 967 kb) 11 Bilaga 3b remiss.pdf (62 kb) 11 Bilaga 4a trygghetsinventering av stadens fysiska miljö.pdf (3 335 kb) 11 Bilaga 4b motion.pdf (95 kb) 11 Bilaga 5a remissvar Uggleviksreservoaren.pdf (1 360 kb) 11 Bilaga 5b motion.pdf (65 kb) 11 Bilaga 6a remissvar skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättningar (1).pdf (1 258 kb) 11 Bilaga 6b motion.pdf (103 kb) 11 Bilaga 7a remissvar stadens projekt med modulhus.pdf (305 kb) 11 Bilaga 7b motion.pdf (126 kb) 11 Bilaga 8a remissvar övernattningslokaler för föreningsliv.pdf (126 kb) 11 Bilaga 8b remiss.pdf (502 kb) 11 Bilaga 9a remissvar Vision 2040.pdf (2 334 kb) 11 Bilaga 9b remiss.pdf (253 kb) 11 Bilaga 9c remissbilaga.pdf (5 130 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20170206.pdf (184 kb)

§12 Ändrad firmateckningsrätt och attestinstruktion inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB