Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2015-03-03

Sammanträde 2015-03-03

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

6 Förslag till budget 2016 och inriktning 2017 och 2018 för Stockholms Hamnar (utsänd)

7 Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2015 (utsänd)

8 Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan (utdelas)

9 Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utdelas)

10 Remiss Vattenplan för Nynäshamns kommun (utsänd)

11 Remiss av samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön (utsänd)

12 Remiss av Samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014 - 30 april 2015 (Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015) (utsänd)

13 Remiss av Gångplan för Stockholm (T2014-00917) (utsänd)

14 Årsstämmor 2015 (utsänd)

15 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB respektive Nynäshamns Mark AB (utsänd)

17 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

18 Köp av fastigheten Nynäshamn 2:164, Nynäshamns kommun (utsänd)

20 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall) c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

21 Övriga frågor

a. Styrelseseminarium: Onsdagen den 22 april 2015 kl. 9.00 - torsdagen den 23 april 2015 kl. 15.00 b. Nästa ordinarie möte: tisdagen den 19 maj 2015 kl. 9.00

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§6 Förslag till budget 2016 och inriktning 2017 och 2018 för Stockholms Hamnar

§7 Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2015

§8 Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan

§9 Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

§10 Remiss Vattenplan för Nynäshamns kommun

§11 Remiss av samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

§12 Remiss av Samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014 ­ 30 april 2015 (Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015)

§14 Årsstämmor 2015

§15 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB respektive Nynäshamns Mark AB

§17 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§18 Köp av fastigheten Nynäshamn 2:164, Nynäshamns kommun